Kunden i fokus

Home » Litteratur » Kunden i fokus
Litteratur No Comments

Forfatter: Trude K. Brandstad

Klikk på bildet for å lese mer om boken.

Klikk på bildet for å lese mer om boken.

Boka tar for seg kvalitet og service i hotell- og restaurantbransjen. Den delt i fire deler; gjesten, servitøren, PR-strategier og service, med øvingsspørsmål til hvert kapittel.