Absentia: Service og kundebehandling

Home » Kurs » Absentia: Service og kundebehandling
Kurs No Comments

Bedrifter og ansatte i de fleste bransjer har store utfordringer når det gjelder service og kundebehandling, og det er nødvendig å jevnlig sette disse viktige begrepene på dagsorden.

Enten du jobber med kunder, i resepsjon, kundemottak eller sentralbord, mot leverandører, som lederassistent, eller en kombinasjon av disse, trenger du faglig og personlig påfyll. Fornyet kunnskap om kommunikasjon, service og din egen rolle, gir den tryggheten og selvtilliten som skal til for å gi kunder og samarbeidspartnere et godt forhold til bedriften.

Kurs i kundebehandling for medarbeidere som har kundekontakt. Kurset relateres mot service, motivasjon, kommunikasjon og konflikthandtering i relasjonen kunde – kundebehandler.
Kurset består av teori og praktiske øvelser hvor medarbeiderne får trent og brukt eksempler fra den praktiske hverdag.
Kurset tar for seg:
·         Generelt om kundebehandling og service
·         Hvordan møte kunden?
·         Bli gode mottakere og tydelige sendere av sitt budskap
·         Kjenne faktorer som påvirker samspillet mellom andre mennesker
·         Vite hva som skaper konflikt, og hvordan en kan unngå/forebygge konflikt
·         Finne løsninger og konstruktive måter å handtere konflikter en kommer opp i
·         Hvordan behandle problemkunder/vanskelige kunder
·         Positiv lytting
·         Samtalestyring
·         Finne løsning for kunden
·         Respekt for menneskeverdet – det enkelte menneske
·         Problemsituasjoner med ulike kunder
·         Klagehåndtering
·         Yte bedre service. Jobbe med motivasjon. Hvordan skal vi motivere oss selv til å yte service?
·         Kjenne faktorer som påvirker samspillet mellom andre mennesker. Metode: Å gjøre hverandre gode.
·         Arbeide med respekt. Hva er respekt, og hvordan skal vi kunne vise alle respekt?
Dette kurset arrangeres internt i bedriften/organisasjonen, og egne verdier “bygges inn” i undervisningen slik at kursdeltakerne kjenner disse igjen i den muntlige kommunikasjonen. Målet er at kundene også skal merke verdiene når de henvender seg til organisasjonen.
Vi skreddersyr dette kurset etter deres ønske.