AVOS: Dagsseminar i ”DEN GODE SERVICE OG KUNDEBEHANDLING”, generelt kurs, v/Cand. philol. Astrid Voll Storaas.

Home » Kurs » AVOS: Dagsseminar i ”DEN GODE SERVICE OG KUNDEBEHANDLING”, generelt kurs, v/Cand. philol. Astrid Voll Storaas.
Kurs No Comments

For servicemedarbeidere og mellomledere i servicebedrifter.

HVA ER SERVICE?

 • Definisjon av service.
 • Psykologisk utdyping av servicebegrepet i et kundeperspektiv.

PERSONLIG SERVICE  –  holdninger og handlinger.
Servicemedarbeiderens holdnings – og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en utmerket service og kundebehandling.

ENKELTKUNDEN I FOKUS  –  viktig både for å skape høy servicekvalitet, og som en stressreduserende strategi for servicemedarbeiderne selv.

DET VIKTIGE SANNHETENS ØYEBLIKK.

 • Hvordan skape positive sannhetens øyeblikk, og unngå nøytrale eller negative.

SERVICEKVALITET OG KVALITETSSIKRING.

 • Sentrale elementer i utmerket servicekvalitet.
 • Sikring av en stabil og forutsigbar servicekvalitet.

GOD SERVICE: TILFREDSSTILLELSE AV KUNDENS BEHOV OG FORVENTNINGER.

 • Kundenes behovshierarki.
 • Hvordan tilfredsstille kundenes psykologiske behov.

DIFFERENSIERT SERVICE
Om differensiering, tilpasning, av service overfor ulike kunder og segmenter.

PROFESJONELL SERVICE  –  holdninger og handlinger.

 • Servicemedarbeidernes holdnings – og handlingsmønstre som skaper en mest mulig profesjonell service og kundebehandling.
 • Hvordan møte visse utfordringer i denne sammenheng, for å sikre profesjonalitet i enhver situasjon og overfor enhver kunde.

KUNDEKOMMUNIKASJON.

 • Kommunikasjonsformene, og hvordan bruke dem riktig.
 • Hvordan skape en best mulig kommunikasjon med kundene.

SERVICEHELTENE  —  hva kjennetegner de beste serviceutøverne?
En undersøkelse av svært dyktige serviceutøvere, og deres holdninger, tankegang og strategier, gir viktig lærdom til alle kundebehandlere.

GRUPPEARBEID om servicekvalitetssikring – og forbedring i de service-bedriftene som gruppens medlemmer arbeider i.

Les mer hos AVOS: http://www.avossamhandling.com/7.html