BI: Kundemøtet – salg og kundebehandling i detaljhandel

Home » Kurs » BI: Kundemøtet – salg og kundebehandling i detaljhandel
Kurs No Comments

Salgsopplevelsen i detaljhandelen spiller en overordnet rolle for at kundene skal føle seg velkomne, få lyst til å handle og til å komme tilbake til butikken.

Mål

Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse til å forstå og gjennomføre optimale salgsprosesser i butikk. I læringsprosessen skal studentene få forståelse for at møtet med kunden er det mest kostbare og samtidig den mest virkningsfulle form for markedsføring.

Kunnskapsmål

 

  • Studentene skal tilegne seg forståelse av hvordan selge på en kundevennlig og imøtekommende måte som sikrer et positivt resultat for både kunde og butikk.
  • Studenten tilegne seg kompetanse for å kunne sette opp en treningsplan for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet

 

Ferdighetsmål

 

  • Studenten skal etter kurset kunne gjennomføre vellykkede kundesamtaler som skaper tilfredse kunder og optimerer salget i butikken de jobber i.
  • Kundesamtalen står i sentrum for kundemøtet og studenten skal ha fått innsikt i og utprøvd hvordan gjennomføre en positiv kundedialog.
  • Studenten skal være i stand til sammen med kollegaer å anvende den interaktive metode for vellykkede kundemøter i praksis.
  • Studenten skal kunne sette opp en treningsplan for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet

 

Holdningsmål

 

  • Studenten skal forstå at som selger er man både uunnværlig for bedriften, og samtidig en aktiv bygger av bedriftens omdømme overfor eksisterende og nye kunder. At den personlige fremtreden er viktig for resultatet og det neste salg.
  • Studenten skal ha utviklet en kritisk – konstruktiv holdning til begrepet personlig salg.
  • Studenten skal ha utviklet god forståelse for den etiske side av salg i butikk.

Les mer hos BI: http://www.bi.no/kurs-og-programmer/kundemotet-salg-og-kundebehandling-i-detaljhandel/forside/