Category : Kurs

Home » Archive by category "Kurs"

Salgsopplevelsen i detaljhandelen spiller en overordnet rolle for at kundene skal føle seg velkomne, få lyst til å handle og til å komme tilbake til butikken. Mål Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse til å forstå og gjennomføre optimale salgsprosesser i butikk. I læringsprosessen skal studentene få forståelse for at møtet med kunden ..

Read more

Si det så det selger! Har du noen gang lagt merke til mennesker som på forbløffende måte får gjennomslag for sine ideer og tanker ved salg, forhandlinger og konfliktsituasjoner? Tilsynelatende har disse menneskene medfødte egenskaper som gjør dem i stand til å oppnå de utroligste resultater gjennom sin kommunikasjon. Eller forholder det seg kanskje litt ..

Read more

For servicemedarbeidere og mellomledere i servicebedrifter. HVA ER SERVICE? Definisjon av service. Psykologisk utdyping av servicebegrepet i et kundeperspektiv. PERSONLIG SERVICE  –  holdninger og handlinger. Servicemedarbeiderens holdnings – og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en utmerket service og kundebehandling. ENKELTKUNDEN I FOKUS  –  viktig både for å skape høy servicekvalitet, og som en stressreduserende ..

Read more

Service og kundebehandling gir deg solide kunnskaper om hva som er viktig for deg som kontormedarbeider og derved i rollen som servicemedarbeider i bedriften. Du lærer om servicerollen både når det gjelder din egen bedrift, og overfor eksterne kunder og samarbeidspartnere. Service og kundebehandling består av følgende tema: Service Personlig salg Kontormedarbeideren som servicemedarbeider Samarbeid ..

Read more

Bedrifter og ansatte i de fleste bransjer har store utfordringer når det gjelder service og kundebehandling, og det er nødvendig å jevnlig sette disse viktige begrepene på dagsorden. Enten du jobber med kunder, i resepsjon, kundemottak eller sentralbord, mot leverandører, som lederassistent, eller en kombinasjon av disse, trenger du faglig og personlig påfyll. Fornyet kunnskap ..

Read more

Alle bedrifter er avhengig av sine kunder, så det er meget viktig å ta godt vare på dem. Derfor er hvordan kunden oppfatter oss viktig, og dette kurset gir en grunnleggende innføring i profesjonell service og kundebehandling. Kurset passer for alle som jobber med kunder! Vi tar for oss de tre hovedtemaene; Kundebehandling, Personlig service ..

Read more

Kurset Kundebehandling er beregnet på deg som daglig møter kunden ansikt til ansikt. Kurset gir deg som butikkmedarbeider kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer profesjonelt overfor butikkens kunder. Kurset fokuserer på bevisstgjøring av begreper som kundetilfredshet, servicekultur i butikken, lojalitet og etikk og evnen til å ..

Read more

Hva er servicekvalitet? Det er kunnskap om hvordan kunder skal behandles for å komme tilbake til oss. Det er holdninger som gjør at service blir et naturlig fenomen for deg. Det er ferdigheter i det å behandle mennesker slik at de føler seg vel. Det er en adferd som viser kunden at du forstår hans ..

Read more

I sammarbeid med Jan-Erik Gulheim i Servicefarm Gjennomføring av serviceanalyser for kvalitetsmåling av Servicetorg/servicefunksjoner/førstelinjetjenesten herunder: Internmåling av kvaliteten på tilrettelagte serviceytelser Brukerundersøkelser Etablere forslag til serviceplan for gjennomføring av forbedringstiltak Rådgivning og bistand til Servicestrategi og handlingsplan Planlegging og gjennomføring av teambuilding for økt sammenhandling mellom bakland og Servicetorget/servicefunksjonene/førstelinjetjenesten Program Aktiviteter Flaskehalsanalyse – for effektivisering ..

Read more

I mange virksomheter er det kun selgerne som ser at de har en salgsjobb, mens fakta er at alle ansatte kan med riktig innstilling og adferd bidra til salg.  Vi har gjennom mer enn 20 år utviklet og levert servicekurs for “ikkeselgere” som nettopp har til hensikt å få hele organisasjonen til å være selgene.  ..

Read more

Agenda Kaupang har i samarbeid med ligningskontorene i Akershus utviklet et skreddersydd opplæringsprogram i service- og kundebehandling. Programmet kan også gjennomføres overfor andre servicenæringer. Programmet baserer seg på en løsningsfokusert tilnærming og gjennomføres etter følgende mønster: Et formøte, for å tilpasse programmet etter lokale forhold Et forarbeid for deltagerne, for å bevissgjøre hva service egentlig ..

Read more

Salg/service lederens kompetanse er ikke bare fagkunnskap og formell utdanning. For en leder er det like mye evnen til å kommunisere, skape og opprettholde gode relasjoner, samhandle, løse problemer, motivere og handle konstruktivt. Innsikt og kompetanse i å lede seg selv og påvirke andre, er grunnlaget for å lykkes. Programmet vil kunne tilføre bedriften  denne ..

Read more

e-LÆRING i service og kundebehandling: -Hvordan gir serviceutvikling bedre resultat? e-kurs i service med video – 1: Hva er service – Hva vet du om betydningen av service og oppelvelse i kundebehandling? Test deg selv 10 steg til bedre kundeservice Spør Kundene! Om kundeundersøkelser Kvalitetsprofilen: Analyse som forteller om holdninger og betingelser for samarbeid og service. Hva ..

Read more

Emnets navn: Serviceutvikling Emnekode: 3SM15 Studiepoeng: 15 Semester: Høst Språk: Norsk Læringsutbytte : Tilegnelse av grunnleggende teoretisk serviceforståelse som basis for kundebehandling og praktisk tjenesteutviklingsarbeid. Innhold: Hva er og hvordan produseres brukerrettede tjenester? Helhetsforståelse av servicevirksomheter, hvordan de fungerer innad og i forhold til sine omgivelser. Hva er god service? Servicekvalitet i teori og praksis. ..

Read more

Service er opplevelser. Gjentatte opplevelser. Gode. Og dårlige. Hvert møte med din bedrift, dine medarbeidere, dine produkter og tjenester er en slik opplevelse. Din evne til å styre den opplevelsen er det vi kaller serviceledelse. Utfordringen er at service ikke er en absolutt, men en relativ opplevelse. Service oppleves i forhold til hva kunden forventer. ..

Read more