Om

Home » Om

Teori og praksis og fra ord til handling – i Kunnskapsbanken skal du kunne finne de verktøyene som trengs, så du slipper å finne opp hjulet hver gang.

Kunnskapsbanken for serviceutvikling er et initiativ fra HSMAI Chapter Norway (Hospitality Sales & Marketing Association International), og skal samle eksisterende kunnskap om aktuelle emneområder innenfor serviceutvikling, og gjøre den tilgjengelig for alle på våre nettsider. Videre skal denne kunnskapen suppleres med erfaringer fra bedrifter og institusjoner som vil dele sine erfaringer. Prosjektet vil bli en viktig ressurs for HSMAIs medlemmer, og et etterlengtet verktøy for alle som er i en utviklingsprosess.

Ansvarlig redaktør er HSMAI Chapter Norways administrerende direktør Ingunn Hofseth.

Teori og praksis

Poenget er å samle kunnskap, ikke bare den som kommer fra forskning, men også lærdommen som høstes daglig, ute i de forskjellige næringene. Det vil spare enormt med tid og ressurser for bedrifter og andre serviceinstitusjoner som arbeider med å utvikle seg.

Et viktig moment er tilgang til praksis, eksempler på løsninger som virker, og hvilke verktøy som er aktuelle innenfor de respektive emneområdene. Tjenesten har som hovedformål å organisere informasjon, slik at den får en nytteverdi i det daglige. De fleste prosesser krever mye underlag om forskjellige emneområder. Ofte sitter man der og skaper løsninger som andre allerede har fått på plass, det er som om hjulet er oppfunnet, uten at man vet det. Derfor tenker vi oss at innhodet i Kunnskapsbanken blir praktisk orientert. Vi vil med andre ord gjøre den eksisterende kunnskapen tilgjengelig, ved å systematisere kilder, verktøy, forskning, kurs og opplæring, referanser, bøker, konsulenter, linker og annet.

Fra ord til handling

Innholdet skal bygges opp rundt det som er tilgjengelig, i form av forskningsresultater og skrevne rapporter. Når det blir snakk om hvordan service og servicemodeller fungerer i praksis, kommer sammenligning og erfaringsutveksling inn i bildet. Det å lage en strategi, kan ofte være enkelt, men hovedutfordringen er å iverksette strategien, slik at den oppfyller hensikten.

Om Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken skal sikre kunnskapshåndtering. Kunnskapsbanken, som er en del av Fans of Good Service, skal være med på å bidra til fokus på høyning av servicenivået i Norge. Prosjektet har bakgrunn i Serviceløftet, som også er etablert av HSMAI. Gjennom møter med, og tilbakemeldinger fra, medlemmer og andre servicebedrifter, er det blitt utarbeidet en målsetting om at prosjektet skal generere følgende konkrete resultater:

  • Økt fokus på service som konkurransemiddel for økt attraksjonkraft, mer fornøyde kunder og styrket lønnsomhet
  • Økt stolthet blant ansatte, og en holdningsendring på alle nivåer
  • Gi næringslivet verktøy som bidrar til økt verdiskaping
  • Skape forum for å synliggjøre og feire servicehelter

Crowdsourcing

Kunnskapsbanken er et dugnadsprosjekt til gjensidig nytte for alle aktører innen servicenæringene, fra handelsstanden og reisebyråer, via offentlige etater, kollektivtrafikk-selskaper, hoteller og restauranter, til flyselskaper og museer.

Den gjensidige nytteeffekten oppnås gjennom en erkjennelse av at ingen er utlært, og at ny kunnskap nås gjennom at noen er villig til å dele den. Det er denne gjensidigheten som bidrar til kunnskap, som igjen resulterer i serviceutvikling, hos alle som deler og mottar denne kunnskapen. Du gir litt, men får i tifold tilbake.

Derfor er Kunnskapsbanken et dugnadsprosjekt, basert på samme type crowdsourcing som vi ser hos Wikipedia. Alt du trenger å gjøre, for å bli bidragsyter i kunnskapsbanken, er å registrere deg nederst på siden. Du vil også kunne bidra ved å sende e-post til postbox@hsmai.no, men vil i slike tilfeller ikke stå oppført som artikkelforfatter (som kun er teknisk mulig for registrerte brukere).

La oss sammen gjøre Norge til en uovertruffen servicenasjon!