Tag : kundebehandling

Home » Posts tagged "kundebehandling"

Salgsopplevelsen i detaljhandelen spiller en overordnet rolle for at kundene skal føle seg velkomne, få lyst til å handle og til å komme tilbake til butikken. Mål Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse til å forstå og gjennomføre optimale salgsprosesser i butikk. I læringsprosessen skal studentene få forståelse for at møtet med kunden ..

Read more

Si det så det selger! Har du noen gang lagt merke til mennesker som på forbløffende måte får gjennomslag for sine ideer og tanker ved salg, forhandlinger og konfliktsituasjoner? Tilsynelatende har disse menneskene medfødte egenskaper som gjør dem i stand til å oppnå de utroligste resultater gjennom sin kommunikasjon. Eller forholder det seg kanskje litt ..

Read more

For servicemedarbeidere og mellomledere i servicebedrifter. HVA ER SERVICE? Definisjon av service. Psykologisk utdyping av servicebegrepet i et kundeperspektiv. PERSONLIG SERVICE  –  holdninger og handlinger. Servicemedarbeiderens holdnings – og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en utmerket service og kundebehandling. ENKELTKUNDEN I FOKUS  –  viktig både for å skape høy servicekvalitet, og som en stressreduserende ..

Read more

Service og kundebehandling gir deg solide kunnskaper om hva som er viktig for deg som kontormedarbeider og derved i rollen som servicemedarbeider i bedriften. Du lærer om servicerollen både når det gjelder din egen bedrift, og overfor eksterne kunder og samarbeidspartnere. Service og kundebehandling består av følgende tema: Service Personlig salg Kontormedarbeideren som servicemedarbeider Samarbeid ..

Read more

Bedrifter og ansatte i de fleste bransjer har store utfordringer når det gjelder service og kundebehandling, og det er nødvendig å jevnlig sette disse viktige begrepene på dagsorden. Enten du jobber med kunder, i resepsjon, kundemottak eller sentralbord, mot leverandører, som lederassistent, eller en kombinasjon av disse, trenger du faglig og personlig påfyll. Fornyet kunnskap ..

Read more

It seems self evident that companies should try to satisfy their customers. Satisfied customers usually return and buy more, they tell other people about their experiences, and they may well pay a premium for the privilege of doing business with a supplier they trust. Statistics are bandied around that suggest that the cost of keeping ..

Read more

More than twice as many consumers today believe customer service is improving than in 2008, new research reveals Increasing consumer social digital media activity motivating businesses to deliver better service Consumers twice as likely to switch energy providers than banks, due to poor customer service UK consumers are reporting improved levels of customer service since ..

Read more

The idea that companies must “delight” their customers has become so entrenched that managers rarely examine it. But ask yourself this: How often does someone patronize a company specifically because of its over-the-top service? You can probably think of a few examples, such as the traveler who makes a point of returning to a hotel ..

Read more

How well do you know your customers? It’s certainly a tough thing to evaluate. Luckily, one fantastic tool we have in our arsenal for creating happy customers is research in social psychology. We also have data on company-customer interaction. With these insights into the human mind and research studies on customer loyalty, we can more ..

Read more

A research report that defines the long term benefits of providing good customer service Customer service — both good and bad — impacts revenue 1. Participants ranked customer service as the #1 factor impacting vendor trust 2. 62% of B2B and 42% of B2C customers purchased more after a good customer service experience 3. 66% ..

Read more

Forfattere: Hans Ø. Bondi og Christina C. Grys Service og kundebehandling I logistikk og transport Boken tar for seg følgende temaer: Hva er service? Kunderelasjoner og gjenkjøp Mellommenneskelig kommunikasjon Logistikk . veien til service Organisasjon og service Service er et begrep som går som en rød tråd gjennom boken. Hvis servicen ikke er som den ..

Read more

Forfatter: Atle Hovi En lettlest bok med praktiske eksempler, som gir inspirasjon til deg som leser. Boken inneholder også enkle tips du kan bruke allerede fra i dag. “Boka var moro og engasjerende å lese. Den gir et innblikk i en imponerende historie om hvordan Beitostølen er blitt et reisemål som Norge kan være stolt ..

Read more

Forfatter: Peter De Jong Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes. Her lærer du løsningsskapende verktøy som * skaleringsspørsmål* unntaksspørsmål* mestringsspørsmål* mirakelspørsmålet* ..

Read more

Forfatter: Tor Wallin Andreassen Boken tar sikte på å øke din forståelse for hvordan du skal forvalte kundebasen i en bedrift, og du vil bli introdusert for metoder som vil hjelpe deg å måle avkastningen på bedriftens markedsføringsarbeid. Boken består av delene Markedsføringens nye mandat, Hvordan forstå relasjoner bedre og Hvordan styre kundebasens verdi. Har ..

Read more

Alle bedrifter er avhengig av sine kunder, så det er meget viktig å ta godt vare på dem. Derfor er hvordan kunden oppfatter oss viktig, og dette kurset gir en grunnleggende innføring i profesjonell service og kundebehandling. Kurset passer for alle som jobber med kunder! Vi tar for oss de tre hovedtemaene; Kundebehandling, Personlig service ..

Read more

En klage fra en kunde bør aldri møtes med et overfladisk svar, stillhet eller dårlige holdninger fra de ansatte, skriver Vanessa Nornberg, gründer av smykkeselskapet Metal Mafia, i et innlegg hos Inc.com. Hun mener at en misfornøyd kunde er en mulighet til å bygge kundelojalitet, og gir blant annet følgende tips: Tipsene finner du her: http://www.ukeavisenledelse.no/2014/3-tips-om-kunde..

Read more

Kurset Kundebehandling er beregnet på deg som daglig møter kunden ansikt til ansikt. Kurset gir deg som butikkmedarbeider kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer profesjonelt overfor butikkens kunder. Kurset fokuserer på bevisstgjøring av begreper som kundetilfredshet, servicekultur i butikken, lojalitet og etikk og evnen til å ..

Read more