Hurtigruten investerer over syv milliarder i grønn teknologi: Skal seile på død fisk

I løpet av få år har Hurtigruten bygget seg opp til å bli verdens grønneste cruiserederi. Nå skal selskapets skip seile på død fisk og avfall.

Som det første cruiserederiet bytter Hurtigruten ut tradisjonell dieseldrift med store batteripakker og gassmotorer på flere av sine skip.

Skipene skal seile på en kombinasjon av naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) – et fossilfritt, klimanøytralt drivstoff, produsert av avfall og biprodukter fra blant annet fiskeoppdrett, fiskerinæringen, skogbruk og landbruk, skriver rederiet i en pressemelding.

Hurtigruten blir dermed det første rederiet i verden som skal ta i bruk biogass i større skala.

– Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes i dag. Mens de fleste konkurrentene våre fortsatt seiler på billig, forurensende tungolje, vil skipene våre bokstavelig talt bli drevet av naturen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Investerer syv milliarder i grønn teknologi

Frem til 2021 vil Hurtigruten investere over syv milliarder kroner på teknologi og bærekraftige løsninger, og regnes som verdens grønneste cruiserederi.

– Det vi har gjort til nå, er bare begynnelsen. Vi skal gå foran som et eksempel, og vise hva som er fullt mulig å få til. Vi skal ikke bare være best, vi skal gjøre det umulig for konkurrentene våre å fortsette som i dag, sier Skjeldam.

Kuttet plast – bygger hybrid

Sommeren 2018 ble Hurtigruten det første store, globale selskapet som kuttet engangsplast. I 2019 markerer Hurtigruten flere nye, grønne milepæler:

Verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS «Roald Amundsen», leveres fra Kleven Verft i Ulsteinvik. Sammen med søsterskipene (planlagt levering i 2020 og 2021), skal skipet seile ekspedisjonscruise til spektakulære områder, fra Arktis i nord, til Antarktis i sør, utstyrt med miljøteknologi og batteripakker.

Oppgraderingen, der dieselmotorer blir byttet med store batteripakker, og motorer som går på LNG og biogass, starter.

– Hurtigruten er symbol på ansvarlighet og handling

– Hurtigruten er blitt et symbol på å gjøre ansvarlighet om til handling. De har tatt store og viktige skritt på teknologi og miljø. At de nå introduserer fornybar energi i cruiseindustrien, gir oss håp om et ordentlig temposkifte, i retning mer bærekraftige løsninger i denne bransjen, sier Frederic Hauge i Bellona, som i en årrekke har vært en pådriver for utvikling av biogass.

– At Hurtigruten skal bruke biogass (LBG) fra organisk avfall, er akkurat den type handlekraft vi ønsker. Avfallet blir en fossilfri energikilde, som også fjerner utslipp av svovel, NOx og partikler, sier Hauge.

– Kan skape store verdier og nye arbeidsplasser

Det er flere biogassanlegg under planlegging eller bygging i Norge. Men enn så lenge har biogass hovedsakelig blitt brukt i busser i enkelte norske byer.

– Bransjen selv sier at det fortsatt er for få kunder til biogass. Det holder utviklingen tilbake. Nå skaper Hurtigruten et nytt marked, bidrar til å øke volumet betydelig – og håper mange andre rederier følger etter, sier Skjeldam.

– Målet vårt er å en dag seile helt utslippsfritt. Men vi trenger enda mer norsk innovasjonskraft for å møte en fossilfri fremtid. Vi trenger hardere satsing, flere produsenter, og ikke minst flere som vil bruke norsk miljøvennlig biodrivstoff, fortsetter han.

Hurtigrutens plan er at minst seks av selskapets skip skal seile på en blanding av biogass og LNG innen 2021.

– Norge er en stormakt innen fiskeri, oppdrett og skogbruk. Avfallsstoffene fra disse næringene gir landet en unik mulighet til å bli verdensleder, også innen biogass. Det kan skape store verdier og nye arbeidsplasser, samtidig som det hjelper Norge å nå klimamålene, sier Skjeldam.

Foto: Hurtigrutens MS «Nordnorge». Fotograf: Ulf Hansson/Hurtigruten.