Norwegian legger frem resultatet for 2018 og presenterer strategien for lønnsomhet

Norwegian presenterte torsdag resultatet for 2018 og fjerde kvartal. Tallene er kraftig påvirket av driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere, tap på sikring av drivstoff, og tøff konkurranse, i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt. Resultatet var -1454 millioner kroner i 2018, mens enhetskostnaden, eksklusive drivstoff, ble redusert med tolv prosent.

Selskapets viktigste prioritet fremover er å igjen levere en lønnsom drift. En rekke initiativer er allerede iverksatt: et internt kostnadsreduksjonsprogram, en optimalisert rutestruktur og salg av fly. Selskapet styrker også den finansielle posisjonen gjennom en emisjon der tre milliarder kroner allerede er garantert.

I 2018 ble Norwegian truffet av en rekke uforutsette utfordringer. Tøff konkurranse, høy oljepris og driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere påvirket resultatet. Norwegian måtte leie fly med mannskap for å unngå forsinkelser og kanselleringer på interkontinentale flyvninger. Selskapet har nå inngått en avtale med motorprodusenten Rolls Royce, som vil ha en positiv effekt på tallene i 2019. Langdistanse-operasjonen er snart i rute igjen, og de forventer ikke at motorutfordringer vil påvirke flyvningene fremover. I 2019 vil Norwegians vekst og investeringstakt avta betydelig, og en rekke initiativer er iverksatt for å igjen få en lønnsom drift.

Selskapets omsetning var på mer enn 40 milliarder kroner i 2018, en økning på 30 prosent fra 2017. Totalt 25 fabrikknye fly ble satt i trafikk, og bidro dermed til en kapasitetsvekst på 37 prosent. Fyllingsgraden var på 85,8 prosent, og mer enn 37 millioner passasjerer valgte å fly med Norwegian, en økning på 13 prosent fra foregående år.

Fjerde kvartal

I fjerde kvartal var omsetningen 9,7 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra samme periode foregående år. Veksten kom primært av internasjonal vekst og økt trafikk i Norden. Flere enn ni millioner reisende valgte å fly med Norwegian i fjerde kvartal, opp tolv prosent fra samme periode i 2017. Fyllingsgraden var 80,9 prosent, og enhetskostnaden uten drivstoff falt med 14 prosent. Selskapet fikk et tap på sikring av drivstoff i fjerde kvartal tilsvarende 1,8 milliarder kroner, men noe av dette er nå blitt reversert, på grunn av økning i oljeprisen.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt. Vi har optimalisert base- og rutestrukturen, for å få en mer effektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly, og ikke minst satt i gang et internt kostnadsreduksjons-program, som vil bidra til at vi når målet om lønnsomhet. Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive på, og tilby nye tjenester og produkter til eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Foto: En av Norwegians Boeing 787 Dreamliners i hangar. Fotograf: Jørgen Syversen.