Nominer kandidater til Årets Unge Hotelier, Årets Unge Leder i Reisebransjen og Årets Hotelier

I tillegg til å kåre Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen vil HSMAI, i samarbeid med Cornell Hotel Society Norway Chapter, også kåre Årets Hotelier, slik vi gjorde i fjor. Dermed vil alle ledere i norsk hotell- og reiselivsbransje kunne nomineres til én av prisene.

Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre partnere fra reiselivsbransjen og ellers. Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Konkurranseregler Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge
– være 35 år eller yngre per 31.12.2019
– inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- og reisebransje
– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Prisen til Årets Unge Hotelier er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin, inklusive reise, hotell og måltider. Datoene er 28. juni til 3. juli 2020.

Prisen til Årets Unge Leder i Reisebransjen er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin, inklusive reise, hotell og måltider. Datoene er 28. juni til 3. juli 2020.

Mer om COMMERCIAL SUMMER CAMP:

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all of the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.

Årets Hotelier

Arrangeres av HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter. Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Konkurranseregler Årets Hotelier

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge
– være over 35 år per 31.12. 2019
– inneha lederstilling i norsk hotellbransje
– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Nominasjon av kandidater skal sendes inn av overordnet i bedriften/konsernet, styreleder, eier eller lignende.

For å nominere en kandidat send inn:

  • Navn, adresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, CV, begrunnelse for nominasjon, og bilde, samt navn, e-post, telefon, arbeidssted og stilling på deg selv
  • Kandidater som går videre i prosessen vil bli invitert til et utfyllende intervju
  • Nominasjonene av kandidater sendes på e-post til postbox@hsmai.no innen onsdag 4. desember
  • E-posten merkes «Årets Unge Hotelier», «Årets Unge Leder i Reisebransjen» eller «Årets Hotelier»

Prisen til Årets Hoteliér er et studieopphold på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York.

Frist for nominasjoner: Snarest og senest innen onsdag 4. desember 2019

Prisene deles ut på Scandic Fornebu om kvelden torsdag 9. januar, sammen med HSMAI-prisene og HSMAI Eventprisene. Tidligere samme dag arrangeres HSMAI Møte- og Eventbørsen.

Foto: Alle prisvinnerne på ett brett under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan.