Viktig informasjon om Sales og Marketing & Branding Councils

Related Post

Som det fleste av HSMAI medlemmer kjenner til har vi 6 pan europeiske Advisory Board innen følgende fagområde:

  • Revenue Optimisation 
  • Distribution 
  • Marketing & Branding
  • Sales
  • Innovation
  • People & Culture

På onsdag denne uken hadde vi møte med vårt National Advisory Board i Norge (vi er det eneste landet som har det) og der besluttet vi bl.a. følgende:

1. Vi ønsker å utvide vårt Nasjonale Advisory Board her hjemme og vi ønsker at det skal reflektere hele den flotte bransjen vår. Vi ønsker oss engasjert personer som ønsker både bransjen og HSMAI vel. De må ha lyst til å bidra til faglig utvikling av bransjen og gjerne bli våre ulike talspersoner innen ulike fagområder og ha anledning til å delta på våre aktiviteter. (Som kjent arbeider ikke vi næringspolitisk) Vi skal ha 2 møter i året hvor vi møter fysisk. Utover det vil vi ha 2 conference calls. Bedriften de representerer må selvsagt være medlemmer i HSMAI. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Se også linken til skjemaene under.

2. Vi ønsker i enda større grad og nyttiggjøre oss den kompetansen som kommer ut av de ovennevnte europeiske Advisory Boards også her til lands.  Det vil vi gjøre gjennom å lage to nasjonale faggrupper ( i første omgang) og vi begynner med følgende:

– Sales

– Marketing & Branding

En har allerede meldt seg for å lede gruppen med Salgsledere. Vi ser nå etter en som kan tenke seg å lede gruppen innen Marketing & Branding nasjonalt. Tanken er at dette skal være fag grupper hvor man møter aktører som har tilsvarende jobb som en selv slik man kan utveksle erfaringer, problemstillinger og løsninger innenfor sitt fagområde. Samtidig vil se nærmere på ulike opplærings aktiviteter bransjen trenger for å heve kompetansen ytterligere.

3. HSMAI Region Europe etablerer en europeiske Sales Award og den skal deles ut i London 28. januar i forbindelse med alle de andre aktivitetene. I den forbindelse besluttet vi at vi også deler ut en nasjonal Sales Award. Denne prisen skal deles ut torsdag 9. januar i forbindelse med  HSMAIs årlige prisutdeling. Vi kommer tilbake med mer informasjon og kriterier i en egen utsendelse.

Allerede nå kan du kontakte oss om du er interessert i å engasjere deg i en av faggruppene. Gruppen vil ha nær kontakt med oss i HSMAI sentralt, HSMAI Advisory Board for innkjøpere i tillegg til våre europeiske Advisory Boards.

HSMAI er som kjent en global aktør så vi er svært opptatt av å ha klare retningslinjer når det gjelder antitrust, forventninger og mer. Se hva som står her på disse to skjemaene:

Skjema 1

Skjema 2

Skjemaene må fylles ut, signeres og returneres til oss til postbox@hsmai.no

Ha en strålende helg!

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
President & CEO
HSMAI Region Europe

Posted in Ukategorisert