Verkemiddel for reiselivsnæringa

Nærings- og handelsdepartementet ynskjer å peke ut og ta i bruk dei verkemidla som er mest effektive for å oppnå måla i regjeringa sin reiselivsstrategi. Nyleg fekk statsråd Trond Giske ein rapport kor dei vert analysert. På møte i Strategisk råd for reiseliv 23. mai presenterte Samfunns- og næringslivsforsking AS (SNF) rapporten ”Samfunnsøkonomisk analyse av næringspolitiske verkemiddel overfor reiselivsnæringa”. Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Nærings- og handelsdepartementet, og blei teke imot av statssekretær Halvard…

Les mer