HSMAIs årsberetning 2010

For 1. januar 2010 – 31. desember 2010

Årsberetning

HSMAIs styre har bestått av

Martin Jørgensen, styreleder, adm. dir. Net Trans Services AS
Bård Tronvoll, styremedlem, førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark
Fredrikke Næss, styremedlem,HR direktør Norden, The Rezidor Hotel Group
Anette Maltun Koefoed, styremedlem, informasjonssjef, Berg-Hansen Reisebureau
Helge Gjellestad, styremedlem, salgsdirektør, SAS
Trude Strøm Solberg, varamedlem, prosjektleder nye hoteller, Scandic Hotels
Sverre Høven, varamedlem, Direktør kommersiell og forretningsutvikling, Flytoget
Ingunn Hofseth, adm. dir. HSMAI Chapter Norway

HSMAIs styre og styrets arbeid

Det har vært gjennomført 5 styremøter i perioden hvorav to har vært strategisamlinger. I tillegg har styret blitt løpende orientert om sakene og aktivitetene.

Strategi HSMAI Chapter Norway

Her følger en liten oppsummering fra strategisamlingene:

Gruppe 1

 • Swot
 • Visjon
 • Verdier
 • Mål

Gruppe 2

 • Hovedstrategi

Gruppe 3

 • Aktiviteter
 • Tidsplan

Gruppe 4

 • Organisasjon
 • Hvordan skal vi agere med kunden?
 • Suksessfaktorer
 • Hensikt, hva gjør vi for hvem og hvorfor?
 • Rapportering

SWOT

 • Styrker; kontaktflate, nettverk, produkter som Møtebørsen, de ulike prisearrangementenes sterke merkevarer, proff historie, sterk posisjon/kjent merkenavn, involverende.
 • Svakheter; liten organisasjon/sårbar, svak økonomi, mangel på innovasjon den siste tiden grunnet stort internt fokus, struktur og rutiner/oversikt over arrangementer, antall medlemmer.
 • Muligheter; Interesse for at HSMAI skal lykkes, stort potensial nye medlemmer, møteplass for hotell og reiselivet, optimisme, nye samarbeidspartnere.
 • Trusler; sårbar for konjunktur/økonomisk nedgang, oppfattes som hotell fokusert, nye/endrede konkurrenter, utydelig image.

Visjon

 • Reiselivets ledende møteplass!

Verdier

 • Involvere
 • Inspirere
 • Aktuelle

Mål 2011

 • Øke antall medlemmer til 1500
 • Antall bedrifter til 500
 • 3 nye sterke hovedsamarbeidspartnere
 • Kvalitetsspørsmål: Overordnet medlemstilfredshet 4,5 av 6
 • Positivt netto resultat på min. 50.000
 • Styrke posisjon/image: Omdømme 4,5 av 6

Målgrupper

Reiselivet

 • Hotell, Reisebyrå, Fly, Rederier/Båt, Destinasjonsselskap, Eventbyrå, Restaurant/bar/nattklubb, PCO.
 • Leverandører til reiselivet. Eks. Europeiske, Pals
 • Funksjon; Leder, mellomledere og medarbeidere i salg, marked og revenue management

Prisstrategi

 • Større prisdifferanse mellom medlem og ikke-medlem. Medlemmene skal se verdien av å være medlem og ikke-medlemmer skal bli motivert til å bli medlem.

Distribusjon

 • Vurdere ulike alternativer for samarbeid/kopling for å øke medlemsmassen.

Produkter

 • Møtebørsen
 • HSMAI Prisene
 • GM Forum
 • Reiselivsdagen
 • Frokostmøter: Aktuelt!
 • Årets Unge Leder
 • Årets Unge Hoteliér
 • Serviceløftet utsettes til 2012 dersom ingen annen endring
 • Komplimentdagen
 • HSMAI Student
 • Webside
 • HSMAI Weekly
 • Ukens Navn
 • Revenue Management SIG
 • Digital Markedsføring SIG
 • PR og Informasjon SIG
 • Salgskonferanse/treningsprogram (Målgruppe: Sales Manager+DOS)

Reklame

 • Jobbe aktivt med ulike medier innen reiselivsbransjen for å skape blest om HSMAIs arrangementer

Aktiviteter

 • Evaluering om nasjonal dekning
 • Kartleggingsundersøkelse
 • Tilfredshetsundersøkelse

Suksessfaktorer

 • Et styre som bidrar til resultater
 • Gjenkjøp
 • Aktiviteter som medlemmene opplever er verdifulle for jobben sin
 • Medlemmene snakker om arrangementene

Rapportering

 • Medlemsutvikling
 • Aktiviteter

 

Økonomi
HSMAI har merket de tøffe tidene næringslivet har vært gjennom, men de ulike aktivitetene har stort sett gått i balanse. Vi sliter fremdeles med trang økonomi, men det er pga tidligere gjeld. Regnskapsåret 2010 er gjort opp med et overskudd på kr 50.000,- i henhold til avtale med driftselskapet.

 

Aktiviteter

 

MØTEBØRSEN Norge 2010

Møtebørsen Norge 2010 arrangert 14. januar på Lillestrøm i forbindelse med Reiselivsmessen.  Det å flytte Møtebørsen ut av sentrum svarte ikke til forventningene og kunder og utstillere var samstemte i at Møtebørsen skulle tilbake til sentrum. Møtebørsen er en viktig og årlig møteplass for kjøpere og selgere av kurs- og konferanser. Oppslutning rundt arrangementet holder seg stabilt og aktivitetene anses å være meget viktig for HSMAIs medlemmer og de besøkende kjøperne.

 

HSMAI Prisene – Årets Reiselivsmarkedsfører 2009 (utdelt jan 2010)

Konkurransen Årets Reiselivsmarkedsfører har som mål å stimulere til faglig oppdatering og nytenkning innenfor service, ledelse, salg og moderne markedsføring og markedsføringsmetoder. Årets konkurranse var den 23. i rekken. Hurtigruten ble kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører, og fikk overlevert det ettertraktede Ferdaskrinet under vår store prisutdelingsfest på Oslo Kongressenter onsdag 13. januar 2010.

Årets Reiselivsmarkedsfører: Hurtigruten

I tillegg ble det kåret vinnere i følgende kategorier:

Kampanjer, flermedia

Gull: Flytoget

Hederlig omtale: SAS
Hederlig omtale: Europeiske Reiseforsikring
Hederlig omtale: Widerøe

Kampanje – samme media

Gull: Finn.no
Hederlig omtale: Flytoget
Hederlig omtale: Hurtigruten

Trykksaker

Gull: Losby Gods

DM – Direkte Markedsføring

Hederlig omtale: Color Line

Annonse, print

Gull: Hurtigruten
Hederlig omtale: SAS

Annonse Interaktive Medier

Hederlig omtale: Color Line
Hederlig omtale: SAS

 

Bedriftens nettsted

Gull: Hurtigruten
Hederlig omtale: Color Line

Markedsføring på Internett

Gull: Norwegian
Hederlig omtale: VisitDenmark

Radioreklame

Gull: Restplass.no
Hederlig omtale: Norwegian
Hederlig omtale: Hurtigruten

Reklamefilm

Gull: Europeiske
Hederlig omtale: Flytoget

 

Åpen klasse/Godt tenkt

Gull: SAS
Hederlig omtale: Thon Hotels
Hederlig omtale: Flytoget
Hederlig omtale: Røros Reiseliv

Juryen

Per-Arne Tuftin, direktør for reiseliv, Innovasjon Norge (Juryleder)
Pål Semb-Johansson, kommersiell direktør, Rica Hotels
Ottar Sefland, salgs- og markedsdirektør, Europeiske Reiseforsikring
Sol Olving, adm. dir., Kreativt Forum
Turid Nyeggen, markedsdirektør Thon Hotels
Lena Nesteby, markeds- og kommunikasjonssjef, Flytoget
Åsta Braathen, markedsdirektør, Norwegian
Arne Lambech, markedsdirektør, Nordea Norden
Camilla Forberg, markedssjef, SAS
Helge Gjertveit, konsulent, Try reklame
Jason Eckhof, daglig leder, Restplass
Ruben Søgaard, administrerende direktør, MediaCom
Severin Langvad, VG
Inger Birkevold, P&T International
Per Paulsen, kreativ leder, I&M Reklame

Fagmøter

Det har vært avholdt fagmøter i Oslo i perioden med følgende tema:

Onsdag 8. september, Tjuvholmen Sjømagasin Restaurant
Et konferansemarked i endring

De fleste er opptatt av kurs- og konferansemarkedet. Vi ville på dette møtet se nærmere på historiske tall, før vi rettet blikket mot fremtidsutsiktene. Spørsmålene var mange og vi stilte blant annet spørsmålet om utbyggingen rundt Gardermoen og nye hoteller i de største byene vil ta livet av distriktshotellene. Hvilke konkurransefortrinn har distriktshotellene? Holder det med et godt kjøkken, vakker natur og lokale aktiviteter?

Debattdeltagere:

Carl Barth, VIA Travel
Christian Gamsgrø, Choice Hotels Scandinavia
Heidi Elisabeth Fjellheim, Losby Gods

Debattleder:
Simen Johannessen; Nordic Director of Marketing & Business Resources i HRG

 

Tirsdag 19. oktober, Hard Rock Cafe
Hvordan skape mer relevant eksponering for ditt varemerke?

 

Carl Jacobsson, Country Manager for MyNewsdesk i Norge, introduserte oss for reiselivsbedrifters muligheter til å kommunisere sitt budskap og gjøre sin informasjon tilgjengelig i mottagerens kanaler.

Sophie Frisholm, Webcommunicator Internet Department i Ving Norge AS. Ving er en av bedriftene som har benyttet seg systematisk av dette, og Sophie Frisholm ga oss en innføring i deres bruk av dette verktøyet

HSMAI Salgs- og servicekonferanse, Hotel Bristol i Oslo 10.juni

Torsdag den 10. juni, på Hotel Bristol, hadde HSMAI fokus på salg, motivasjon, god service, kundebehandling, arbeidsglede.

Foredragsholdere var Anne Gerd Samuelsen, som snakket om Arbeidsglede – hva fremmer og hva hemmer?

Hotelldirektør i Scandic, Toril Flåskjer, konsernet fortalte om en vellykket turnaround på Scandic Asker og clustering av Scandic Asker og Høvik.

Hvordan takle de “vanskelige” kundene. Kjennetegn på god og dårlig klagebehandling er lik, uavhengig av bransje med Nicolay Leganger leder God Utvikling AS

Både Årets Unge ledere og Serviceløfte-prisene ble delt ut under en to timer lang og faglig lunsj samme dag.

Årets Serviceløft

Serviceløftet er en pris som deles ut for tredje år på rad av den internasjonale reiselivsorganisasjonen HSMAI. Prisene har som hensikt å inspirere til å løfte det norske servicenivået, samt å få bedriftene til å avgi et serviceløfte. Serviceløftet retter seg mot alle bransjer. Det deles ut priser i en rekke kategorier og til én hovedvinner. Hovedvinneren av Årets Serviceløft er Vinmonopolet.

Her er vinnerne i de enkelte kategorier:
Klasse 1 Kundebehandling Gull: Vinmonopolet
Hederlig omtale: Oslo City
Klasse 2 Tjenesteutvikling Gull: Avis
Klasse 3 Medarbeiderutvikling Gull: RCCL
Hederlig omtale: Thon Hotels
Hederlig omtale: Vinmonopolet
Klasse 4 Klagebehandling Gull: Vinmonopolet
Klasse 5 Fysiske rom og systemer Gull: VIA
Klasse 6 Kommunikasjon Gull: Vinmonopolet
Klasse 7 Kundeopplæring Gull: d2o

 

Nicolay Leganger, juryleder og daglig leder, Effektiv Kompetanse
Patrick Verde, faglig leder av studiet for kreativt, innovasjon og forretningsutvikling ved Markedshøyskolen
Toril Flåskjer, hotelldirektør, Scandic Asker og Høvik
Ingrid Thinn Bjerke, direktør, Faghandel og Industriell handel HSH

Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen 2009

Årets Unge Hoteliér: Lise Solheim, F&B Manager, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Årets Unge Leder i Reisebransjen: Anette M. Koefoed, Kommunikasjonssjef i Berg-Hansen Reisebureau

Premien for Årets Unge Leder i Reisebransjen er studieopphold ved London Business School. Årets Unge Hoteliér får et studieopphold ved Cornell School of Hotel Administration, som tidligere.

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Årets Jury
Geir Lundkvist, adm. dir. Scandic Norge (leder)
Fredrikke Næss, HR-direktør Norden The Rezidor Hotel Group
Hilde C. Solheim, direktør Reise Norge HSH
Sverre Høven, kommersiell direktør Flytoget
Helge Gjellestad, salgsdirektør SAS Norge
Ingunn Hofseth, adm.dir. HSMAI Chapter Norway
Hans Kristiansen, redaktør HRR

 

HSMAI GM Forum tirsdag 16. november 2010 – Radisson Blu Scandinavia Hotel

 

Nærmere 100 hotelldirektører og hotellsjefer samlet seg til en dag med faglig høyt innhold. Foredragene og debattene dreide seg om tre temaer komiteen hadde kommet frem til som aktuelle for hotelldirektører: økonomiske trender og fremtidsutsikter, rekruttering og videreutvikling av medarbeidere, og sosiale medier.


Målgruppe: Hotelldirektører og assisterende hotelldirektører samt kjedeledelse.

Komiteene for GM Forum består av:
Anders Vatne, adm. dir. Norgani Hotels
Helge Krogsbøl, VP Operations First Hotels
Lars Listhaug, direktør Rezidor Blu Scandinavia Hotel
Christian Arnet, direktør Thon Hotel Europa
Svein Petter Haslerud, adm. dir. Grand Hotel Rica
Toril Flåskjer, direktør Scandic Asker og Scandic Høvik (leder)

 

 

HSMAI Reiselivsdagen onsdag 1. desember 2010 – Radisson Blu Scandinavia Hotel

 

Målgruppe: Hele reiselivsnæringen med fokus på ledelse, salg, markedsføring og informasjon/PR samt innkjøpere av reiselivstjenester. HSMAI tok opp igjen tråden fra noen år tilbake med å invitere med oss forretningskunder på deler av arrangementet.

Komiteen for Reiselivsdagen består ellers av:

Angelica Montez de Oca, PR & Communications Manager The Nordics The Rezidor Hotel Group
Anne Lise Amundsen, adm. dir. Fjell og Fjord Konferanser
Morten Thorvaldsen, adm. dir. Thon Hotels
Stig Skuggevik, Director corporate and regional sales SAS
Cathrine Gundhus, KAM Berg-Hansen Reisebureau
Ingunn Hofseth, adm. dir. HSMAI
Tarjei Gylseth, prosjektleder, HSMAI

 

SIG – grupper, webinarer og sertifisering

Reiselivsnæringen har behov for mindre og spesialrettede interessegrupper.  HSMAI fortsetter å følge opp arbeidet HSMAI internasjonalt har vært initiativtaker til (Special Interest Groups).
SIG gruppen Miljøriktigere Reiseliv, under ledelse av Gunther Motzke, jobbet en del rundt problemstillinger vedrørende miljø og reiseliv. Gruppen var en viktig bidragsyter da kriteriene ble lagt for HSMAI prisenes kategori Miljø.

HSMAIs julesammenkomst, 13. desember

HSMAI inviterte på gløgg og julekaker i vår lounge i Oscarsgate 81 og oppfordret medlemmer til å engasjere seg i en komité for 2011. HSMAI representanter var til stede for å diskutere om de kommende mulighetene i HSMAI.

 

Publikasjoner og Internett

HSMAI Weekly

HSMAI Weekly er HSMAIs internavis for medlemmene. Dette er en digital avis som kommer ut hver torsdag. Layouten har blitt kraftig forbedret.

 

HSMAI MØTEBØRSEN-avisen er en spesialavis som kommer ut i forkant av MØTEBØRSEN Norge. Intensjonen er å skape blest rundt dette arrangementet og da også reiselivet som helhet.

HSMAI og sosiale medier
HSMAI har etablert seg på facebook, twitter og linkedin.
Websider – www.hsmai.no og www.hsmai.eu
Her presenteres daglige oppdaterte nyheter, og hver torsdag presenteres en person med tilknytning til bransjen under spalten ”Ukens Navn”. Alle aktiviteter legges ut på nettet – med online påmelding. På siden har man alltid muligheten til å se på tidligere aktiviteter, ukens navn, HSMAI Weekly osv. Nytt av året er at det er innført online betaling for europeiske arrangementer.

Komiteer/Juryer

For å sikre oss at vi ivaretar medlemmenes behov har vi en rekke komiteer og juryer som gir oss innspill til tema og aktiviteter. Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle som har lagt ned en spesiell stor innsats for HSMAI i året som har gått.

 

HSMAI Europe 2010

HSMAI har igjen satt fokus på paneuropeiske aktiviteter. De fleste av disse aktivitetene ser dagens lys i 2011, men allerede i november 2010 ble de første europeiske aktivitetene avholdt.

 

Revenue Management Workshop

Mandag 29. november i Dublin, i Oslo onsdag 1. desember og deretter i London 2. desember ble det gjennomført kurs i revenue management og en gjennomgang av prosessen, med nyttige tips, for å ta testen som gir tittelen Certified Revenue Management Executive.

 

European Advisory Board

Torsdag 9. desember på The Ritz London, ble det avholdt første møte med det europeiske Advisory Board.. Medlemmene ble presentert HSMAI Europe’s aktivitetsplan, og nye aktiviteter ble diskutert. Et mandat ble presentert for gruppen:

The Advisory Board will act as HSMAI’s eyes and ears to the market, give advice and help HSMAI fulfill its vision to become the leading meeting place for the travel and hospitality industry in Europe.

 

Furthermore, they will be ambassadors of HSMAI, and will, through their own network and the network of their peers, assist actively in recruiting members to HSMAI.”

Gruppen vi letter hvert bestå av mer enn 20 innflytelsesrike ledere og salgs- og markedsdirektører fra hele Europa. Disse blir HSMAIs rådgivere i det europeiske arbeidet. De foreløpige medlemmene er:

 • Carl Weldon, Managing Director BAHA, UK
 • Martin Jørgensen, CEO – Chief Executive Officer Net Trans, Norway
 • Michael Nowlis, Director, London Business School, UK
 • Robin Kamark, CCO SAS, Sweden
 • Terje Olsen, Head of Sales Nordic, HRG Nordic, Norway
 • Young N. Nguyen CEO, d2o, Norway

For første gang i HSMAIs over 80 års lange internasjonale historie vil det bli arrangert en europeisk konkurranse og prisutdeling. Torsdag 5. mai 2011 går den første HSMAI European Travel Award av stabelen i London. Her kan representanter fra hele den europeiske reiselivsnæringen være med i konkurransen som vil bli en årlig foreteelse.

Som for de norske prisene vil både innsending og juryering foregå digitalt. Samme dag som prisfesten foregår, arrangeres det en dagskonferanse.

Ingunn Hofseth skal lede dette arbeidet, og vil ha base i London over en toårsperiode.  Hun vil fortsatt ha hovedansvaret for HSMAI Norge, og dermed pendle mye til Oslo.

Styret takker for seg

Ved å gratulere Hurtigruten som Årets Reiselivsmarkedsfører 2009 og de øvrige vinnerne av HSMAI Prisene (utdelt januar 2010)

Ved å takke våre nære samarbeidspartnere

Ved å takke de medlemsbedriftene som har gitt sin praktiske og økonomiske støtte

Ved å takke alle foredragsholdere, debattdeltagere og komitémedlemmer ved våre arrangement

Ved å takke medlemmene som har bidratt til foreningens arbeid gjennom de ulike komiteer og råd

Ved å takke medlemmene som har gitt oss anledning til å delta i foreningens arbeid og utvikling

Ved takke ledelsen og administrasjonen forøvrig.

På vegne av Styret i HSMAI Chapter Norway

_____________     _____________      ___________     ____________

Martin Jørgensen    Helge Gjellestad      Bård Tronvoll     Ingunn Hofseth

_____________     _______________

Fredrikke Næss   Anette M. Koefoed