HSMAI og Norges Varemesse sammen om storsatsing

Stiftelsen Norges Varemesse og nonprofitorganisasjonen HSMAI har i mange år nærmest konkurrert, med Reiseliv B2B og Møtebørsen. Nå går de sammen om en felles storsatsing for møter, events, konferanser og forretningsreiser.

Neste år satser HSMAI stort og flytter Møtebørsen til Norges Varemesse. Arrangementet vil bli avviklet samme dag som Reiselivs første fagdag, som er torsdag 14. Januar 2010.  Reiselivs B2B første dag vil rettes mot besøkende fra næringslivet og kjøpere av reiselivstjenester.

– Dette er tiden for å dra i samme retning, ikke for konkurranse, sier Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway, og forklarer at de lenge har hatt lyst til å tenke i nye baner rundt Møtebørsen, som har vært deres store årlige samling.

– Jeg er sikker på at vi kan styrke hverandre, og gjøre både Møtebørsen og Reiseliv B2B enda mer attraktive for både reiselivsbransjen og næringslivet for øvrig. Dette vil også gi økt merverdi for utstillerne, sier Torill Engelberg, prosjektleder for Reiseliv hos Norges Varemesse.

Styrket relevans

Kravet til relevans er betydelig skjerpet og samarbeidet med HSMAI/Møtebørsen bidrar til å skape en styrket handels- og møteplass. Fag- og kompetansedimensjonen er selve fundamentet i Reiseliv, hvor vi jobber målrettet for å utvikle vårt produkt i takt med markedets behov, tilføyer Torill Engelberg.

– Samarbeidet er også tuftet på en felles satsing på internasjonale kjøpere (hosted buyers) til denne dagen, fortsetter hun.

– Norges Varemesse er en sterk aktør, som har gjort veldig mye bra for norsk reiseliv. De er godt forankret i næringen og nyter stor anseelse. Derfor syns vi det er helt naturlig, å forene kreftene, sier Ingunn Hofseth.

Samarbeid avgjørende

Hofseth er overbevist om at arrangementene på denne måten får et betydelig større trykk. Vi vil vise bransjen at det hjelper å samarbeide. Spesielt i tider som disse. Samtidig er samarbeidet bygget på langsiktighet for begge parter, legger hun til.

Prosjektdirektør Einar Kvalheim i Norges Varemesse er også svært fornøyd med avtalen, som har vært en gi og ta-prosess.

– HSMAI har posisjonert seg med Møtebørsen, en markedskanal som er blitt et viktig element i forhold til næringslivets reiselivstjenester. Reiseliv er en etablert arena for kjøpere av reiselivstjenester, og den nasjonale og internasjonale reiselivsbransjen.  Når vi nå forener krefter, tror jeg vi begge får et bedre produkt, avslutter han.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norges Varemesse: Einar Kvalheim, prosjektdirektør, tlf.: 92616400
Norges Varemesse/Reiseliv: Torill Engelberg, prosjektleder, tlf.: 92207310
HSMAI  Chapter Norway: Ingunn Hofseth, adm. dir., tlf.: 91398344