HSMAI i Travel News

HSMAIs faste bilag i Travel News

I utvalgte utgaver av fagtidsskriftet Travel News vil du finne et bilag med HSMAI-nyheter, som et supplement til det vi publiserer her på hsmai.no og ellers.

Her er en backlog av tidligere utgivelser, som vil bli fortløpende supplert, etter hvert som de foreligger: