Presserom

Avis på fluktstol

Alle pressehenvendelser bes stilet til:

Ingunn Hofseth, +47 91398344, ih@hsmai.no

Presserommet er inndelt i to seksjoner: