Avis- og HSMAI-allianse for bedre service

Avis Bilutleie og reiselivsorganisasjonen HSMAI har innledet et viktig samarbeid, som skal bidra til å sette service på dagsordenen i norsk næringsliv.

Avtalen, som i første omgang har en varighet på ett år, gir Avis tilgang på viktige ressurser, både innen service, nettverksbygging og for servicenæringen svært viktige ressurser, mens HSMAIs medlemmer får utbytte av Avis’ serviceekspertise.

– Vi er svært glade over å få med oss nettopp Avis, som er et fyrtårn innen service, forteller Ingunn Hofseth, administrerende direktør i HSMAI Chapter Norway.

Trenger serviceoppgradering

Hun tror Avis, med sine lange tradisjoner og internasjonale nettverk, kan bidra til å bibringe viktig input på et område som sårt trenger oppgradering i Norge: Service.

– Der har vi mye å ta igjen, noe som også er årsaken til at vi retter spesiell oppmerksomhet mot service, ikke minst gjennom servicekonferansen og den nasjonale konkurransen Serviceløftet i september, sier hun.

– Det er et par områder som er viktig for oss i denne avtalen, sier Avis’ salgs- og markedsdirektør Tonje Fossum, og fremhever spesielt Serviceløftet og de faglige interessegruppene SIG (Special Interest Groups).

– Service er noe vi har i ryggmargen, tilføyer hun, under henvisning til mottoet We Try Harder, som selskapet har hatt siden 1962, og understreker betydningen av å etablere servicestandarder.

– Samarbeid, ikke motarbeidelse

– Det må ikke bli slik at vi overraskes når vi kommer ut for god service. Høye standarder må bli normen, og der spiller HSMAI en nøkkelrolle, med den årlige servicekonferansen, Serviceløftet og arbeidet med å etablere servicestandarder året gjennom.

Fossum er også tydelig på at Avis ivrer for relasjons- og nettverksbygging, som HSMAIs Special Interest Groups, der næringslivet går sammen, ikke motarbeider hverandre.

– Vi ønsker å inkludere store deler av organisasjonen i dette. Vi er svært selektive på slike samarbeidsavtaler, men HSMAI har et godt program, som gir oss anledning til å lære på tvers av bransjene – og hvor vi selv får anledning til å bidra. Dermed blir det en vinn-vinn-situasjon, både for HSMAI, medlemmene og for oss, avslutter Tonje Fossum.

Kontakter
Ingunn Hofseth, adm. dir. HSMAI Chapter Norway: 91652872 og ih@hsmai.no
Tonje Fossum, salgs- og markedsdirektør, Avis: 92899729 og tonje.fossum@avis.no