Konferanser og møter opprettholdes tross finanskrise

Men eksotiske Hawaii og spektakulære Las Vegas må tåle drastiske kutt fra nordeuropeisk næringsliv inntil videre.

Det kjølige finansklimaet forventes også å påvirke det norske næringslivets valg av konferanse og møteplasser. Valg av eksklusive reisemål og fjerne destinasjoner blir hardest rammet, men ikke nødvendigvis kun grunnet kostnadskutt.

– Det er en naturlig reaksjon at bedriften reduserer sine reisekostnader. I tillegg viser dette også til et sosialt ansvar, sier avdelingsleder i HRG Nordic Events & Meeting Management Kari Kleivan.

London, København og Paris har i flere år ligget på topp blant møteplasser og disse destinasjonene opprettholder sin popularitet. Destinasjoner av mer fjerntliggende karakter som konferansemål blir stående på venteliste til konjunkturen snur og på ny går oppover.

– Vi tolker det slik at frekvensen på konferanser og møter ikke vil synke nevneverdig. Det er fremdeles et stort behov, sier Kleivan.

– Mange bedrifter foretar omorganiseringer og omfanget med personalreiser øker. Det er viktig å samle krefter og skape tro på fremtiden. For dette er møter og konferanser fremdeles best egnet, sier Kleivan.

Valutasvingningene har også gjort det dyrere å reise langt og bo på de beste hotellene. Men samtidig har konferansearrangører og hoteller blitt tvunget til å imøtekomme lavkonjunkturen med ulike typer pakketilbud.

– Dette taler også for at vi ikke tror på noen dramatisk forandring. Det er fremdeles behov for møter og konferanser. Bedrifter stiller krav og ønsker større kontroll over kostnadene. Konferanser skal gi tilbakebetaling på sikt. Men det sosiale ansvaret tillater heller ikke at man velger Las Vegas eller Hawaii som konferansedestinasjon, avslutter Kari Kleivan.

Kilde: Boarding.no