Tøft 2009 for reiselivet

Den gode vintersesongen i fjellet kan bli avløst av en solid blåmandag for norsk reiseliv. Svikt i internasjonal turisme til Norge og et dramatisk fall i det viktige yrkesmarkedet medvirker til et svært tøft år for norsk reiseliv.

De innkommende turoperatørene forventer en omsetningsnedgang på hele 28 prosent i 2009, viser en fersk undersøkelse utført av HSH. Det er en klar nedjustering fra årsskiftet.

– Dette er tall som vekker bekymring. Disse aktørene har gjennom sitt salgsapparat omfattende kontakt med utenlandske reisebyråer og fingeren på pulsen med hensyn på hvordan de internasjonale markedene som er viktige for Norge utvikler seg, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i HSH i en pressemelding.

Vanskelig tross god vinter

HSHs medlemmer innen norsk reiseliv venter en samlet omsetningsnedgang på rundt elleve prosent i 2009. Undersøkelsen omfatter innkommende reisearrangører, reisebyråer, hoteller og restauranter. Sammenlignet med en undersøkelse Perduco utførte på oppdrag av HSH i desember 2008, ser det ut til de samme reiselivsbedriftene forventer en klart større nedgang for 2009 nå enn det de ga uttrykk for ved utløpet av 2008.

Det største lyspunktet for norsk reiseliv hittil i 2009 er den gode vintersesongen i fjellet.

– Det er flott at vi har hatt en god vintersesong, men det er dessverre ikke nok til å avblåse krisen på vegne av norsk reiseliv, sier Solheim.

Utsiktene for 2009 trekkes kraftig ned av en alvorlig svikt i det store og viktige markedet for yrkesreiser og kurs og konferanser, som utgjør godt over halvparten av alle kommersielle overnattinger i Norge. Sammen med utsikter til et fall i antall utenlandske turister til Norge i sommerens viktige turistsesong, tegner dette konturene av et tøft norsk reiselivsår, til tross for at det norske privatmarkedet ikke viser en like alvorlig tendens, heter det videre i pressemeldingen.

– Krisen treffer svært ujevnt i reiselivet, men pilene peker nedover. Mens de store hotellkjedene har ressurser til å tåle en tøff periode, er mange bedrifter i distriktene svært sårbare. En omsetningsnedgang på ti prosent betyr for mange at hele overskuddet er borte. Vi får også rapporter om at tilgangen på kapital fortsatt er dårlig, og at bankene tar seg godt betalt for nye lån, sier Solheim.

Ber om drahjelp

HSH er representert med reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim og Maihaugen-direktør Ågot Gammersvik når næringsminister Sylvia Brustad torsdag og fredag samler Strategisk Råd for Reiseliv til møte i Trysil. På agendaen står blant annet finanskrisens effekt på norsk reiseliv.

– Det er bra at statsråden nå lytter til næringen. Vår anbefaling er å ta situasjonen på alvor og sette inn tiltak i det reviderte budsjettet som kan stimulere etterspørselen og bedriftenes inntjening, for å hjelpe reiselivsbedriftene over kneika, sier Hilde Charlotte Solheim.