Apollo innfører etisk merking av hoteller

Charteroperatøren Apollo inngår et samarbeid med det Europeiske sertifiseringsorganet Travelife, som jobber for å sikre en bærekraftig turisme. Apollo blir den første nordiske charteroperatøren som innfører etikkmerking av hoteller.

Apollo vil gjøre sitt ytterste for å maksimere turismens positive effekter, og minimere dens negative konsekvenser. Takket være den nylig inngåtte samarbeidsavtalen med Travelife, vil Apollo nå kunne overvåke de etiske retningslinjene, som er en forutsetning for at selskapet skal kunne initiere samarbeid med et hotell eller en annen samarbeidspartner.

Tre faser

Apollo eier ingen egne hotellanlegg, og har derfor liten mulighet til å påvirke destinasjonenes negative sosiale og økologiske konsekvenser direkte.

– Derimot kan vi påvirke hvilke valg kundene våre tar, på hvilken måte samarbeidspartnerne våre jobber og hvordan utviklingen på de respektive destinasjonene foregår. Dette gjøres best ved å sørge for at våre holdbarhetskrav er vel integrerte i alt vi foretar oss, og at det utføres systematiske oppfølginger, sier Helen Begby, informasjonssjef i Apollo.

Travelife er et felles initiativ mellom flere organisasjoner, med det formål å opprettholde en bærekraftig turisme. Prosessen er delt inn i tre faser. Første fase går ut på at hotellet gjennomfører en webbasert egenvurdering, som avdekker hvordan de etiske og miljømessige kravene etterleves. I andre fase granskes hotellet av spesielt kvalifiserte revisorer, mens i tredje fase tildeles hotellet gull-, sølv-, eller bronsemarkering, avhengig av resultat.

Thailand og Egypt under lupen

Så langt har 3800 hoteller i verden gjennomgått Travelifes egenvurdering, og drøyt 700 av disse har blitt gransket av kvalifiserte revisorer. Apollo og morselskapet Kuoni starter de første hotellevalueringene i løpet av de neste ukene. Det er hoteller i Thailand og Egypt som vil bli gransket. Disse evalueringene skal gjøre det mulig for Apollos kunder å inkludere ansvarsfull og bærekraftig utvikling som en del av ferievalgene.

– Vi er svært glade for å kunne presentere samarbeidet med Travelife, som første charteroperatør i Norden. Vi vil nå systematisk følge opp de etiske retningslinjene i kontraktene til våre samarbeidspartnere. Bærekraftig utvikling er en stadig viktigere del av ferievalgene vi foretar oss, avslutter Helen Begby.

Apollo har prioritert følgende fire områder innen langsiktig bærekraftig utvikling:

  • Sikre gode arbeidsvilkår
  • Beskytte barn mot seksuelt misbruk
  • Sikre god vannforsyning på destinasjonene
  • Minimere klimaforandringene

Kilde: Boarding.no