Årets Serviceløft, Servicekonferansen og HSMAI Reiselivsdagen

Tirsdag 15. september kåres Årets Serviceløft i Norge. Prisen arrangeres for andre gang, og er i år, som i fjor, åpen for alle virksomheter i alle næringer. Årets juryleder er Patrick Verde, faglig leder for studiet i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Markedshøyskolen i Oslo, Campus Kristiania.

Hensikten med prisen er å sette søkelyset på god service, og ikke minst mulighetene for å forbedre den. Prisen belønner bedrifter som oppnår gode resultater, og skaper oppmerksomhet rundt de tiltak og virkemidler som førte til resultatene. På den måten kan vi alle lære av andres suksess.

I tillegg til hovedprisen, Årets Serviceløftveiviser, vil kategoriene være de samme som i fjor, og er som følger:

  • Kundebehandling
  • Tjenesteutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Klagebehandling
  • Fysiske rom og systemer
  • Kommunikasjon
  • Kundeopplæring

Mer info kommer medio mai. Frist for innsendelse er snarest og senest 10. august.

Sett av dagen og kvelden tirsdag den 15. september!

Alle arrangementene, Årets Serviceløft, Servicekonferansen og HSMAI Reiselivsdagen vil arrangeres samme dag og samme sted. På dagtid kjører vi parallelt HSMAI Servicekonferansen og HSMAI Reiselivsdagen, og samme kveld foregår prisutdelingen for Seviceløftet.

Dette betyr alt på ett brett, så her blir det store muligheter for faglig påfyll og nettverksbygging blant kollegaer og potensielle kunder.

Sted: Radisson SAS Plaza Hotel

Ha en fin 1. mai-helg!