easyJet økte seks prosent

Tilsammen 3.776.582  passasjerer reiste med eayJet i april – mot 3.553.023 samme måned året før. Det gir selskapet en passasjerøkning på  6,3 prosent.

Kabinfaktoren økte med 4,2 prosentpoeng – fra 80 i april 2008 til 84,2  prosent.

Per 30. april 2009 hadde 44.427.390 passasjerer reist med easyJet de siste tolv månedene.  Det er 10,9 prosent flere enn i den tolvmåneders perioden som ble avsluttet ett år tidligere. Da hadde 40.071.680 reist med selskapet.

Kabinfaktoren økte det siste året med 1,9 prosentpoeng – fra 83,3 til 85,2 prosent.

Kilde: Boarding.no