Færre utenlandsreiser

Reisende i hotellresepsjon

Nordmenn gjennomførte i alt 10,3 millioner overnattingsreiser i første halvår 2009. Dette er fem prosent færre enn i første halvår 2008. Nedgangen var størst for utenlandsreisene. Både antall overnattinger og forbruk på reisene våre gikk ned, fremgår det av tall fra SSB.

Vi overnattet i alt 41,2 millioner ganger i forbindelse med reise i første halvår i år. Dette er en nedgang på syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall overnattinger på innenlandsreiser var om lag uendret, mens antall overnattinger på utenlandsreisene gikk ned med 14 prosent.

Bil innenlands, fly utenlands

I første halvår 2009 brukte vi fly på 66 prosent av utenlandsreisene, mens kun hver femte reise var med bil. På innenlandsreisene var derimot bilen det dominerende transportmiddelet, brukt på litt mer enn to tredjedeler av reisene. Fly spilte en mer beskjeden rolle, med en andel på 18 prosent.

Mer privat overnatting på innenlandsreiser

I første halvår i år var det blant de reisende om lag like vanlig å bo kommersielt som å bo privat. Når det gjelder innenlandsreiser, overnattet folk helst privat, bare to av syv overnattinger var på hotell. På yrkesreiser og utenlandsreiser var bildet derimot annerledes, henholdsvis 79 og 59 prosent av overnattingene var hotellovernattinger.

Like mange personer på reise

I alt 2,24 millioner personer i aldergruppen 16-79 år dro på overnattingstur i andre kvartal 2009, om lag det samme antallet som i andre kvartal i fjor. 1,03 millioner av disse var kun på én eller flere norgesturer, 0,78 millioner hadde kun vært på utenlandsturer, mens 0,43 millioner hadde vært både på norges- og utenlandstur. Utvalget i reiseundersøkelsen består kun av personer i aldersgruppen 16-79 år, og i Norge inkluderer dette omtrent 3,6 millioner personer. Om lag seks av ti nordmenn dro altså på overnattingstur i løpet av kvartalet.

Kilde: SSB