Årets Serviceløft til VIA Travel

VIA Travel, vinnerne av Årets Serviceløft 2008

Under en bankett på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tirsdag kveld, mottok VIA Travel den høythengende prisen Årets Serviceløft, men var slett ikke alene. Også Thon Hotel Oslofjord, IKEA, Bohus, Avis, If, Marché Restauranter og Flytoget gjorde det svært skarpt i sine respektive kategorier. VIA Travel stakk for øvrig også av med pris i kategorien Klagebehandling.

I bildet over ser vi de stolte representantene for prisvinneren, (f.v.) Hanne Opdan, avdelingsleder Account Department, VIA Travel Oslo (kundeoppfølging), Tove Gulbrandsen, avdelingsleder Offentlig, VIA Travel Oslo (reisekonsulent-team), Rune Feltman, adm. dir, VIA Travel Norge, Nina Aanensen, markedssjef, VIA Travel Norge og Jorunn Tveit, kvalitets- og kompetansesjef, VIA Travel Norge.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at VIA Travel er:

[…] prisvinner i en kategori, men har i tillegg dokumentert et klart løft på Kundebehandling og Medarbeiderutvikling. Samlet sett har dette gitt sterk effekt og har løftet bedriften til en leder i bransjen. Bedriften dokumenterer både sine resultater og sin læring på en god måte og er dermed den som velges ut som den som har gjort årets største Serviceløft.

– VIA Travel har over en lengre periode jobbet med og investert i infrastruktur og teknologi. Imidlertid har vi erfart at selv om dette er nødvendig for å tilfredsstille våre kunders behov, er det ofte medarbeiderne som utgjør den store forskjellen, sier Rune Feltman, administrerende direktør i VIA Travel Norge, og fortsetter:

– Vi har derfor også investert betydelige resurser i kompetanseutvikling, service og kvalitetssikring av ansatte. Derfor er vi ekstra stolte over anerkjennelsen ved å vinne disse prisene. Det styrker oss i troen på at det vi driver med både er riktig og svært viktig for våre kunder.

Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.
Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.

– Neste år skal vi ha en ytterligere dobling av antall deltagere, sier Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.

– Dette viser tydelig at fokus på service er viktigere enn noen gang, og at flere oppdager at det er en klar sammenheng mellom økt fokus på servicesatsningen i bedriften og økt inntjening. Juryen hadde et utfordrende oppdrag med å kåre vinnere i de ulike kategoriene, på grunn av de mange godt dokumenterte arbeider. Hovedprisen, Ãrets Serviceløft, fikk en klar vinner og vi gratulerer Via Travel.

Men det vanket flere priser og hederlig omtale i flere kategorier.Her ser vi alle prisvinnerne, minus Marché Restauranter, som var opptatt på annet hold om kvelden:

Noen av prisvinnerne i Årets Serviceløft 2008.

Juryens begrunnelser lyder:

Kategori 1: Kundebehandling

Vinner: Thon Hotel Oslofjord

Bedriften har gjort en god og ærlig diagnose av egne svakheter i de daglige kundeservice. Medarbeiderutvikling i form av kurs og ”on the job training” er kombinert og knyttet direkte til målsettingen om å forbedre kundebehandlingen. Effekten av tiltakene i den daglige kundebehandling er sannsynliggjort. Servicen er uten tvil løftet.

Hederlig omtale: Oslo City Shoppingsenter og Avis Bilutleie

Kategori 2: Tjenesteutvikling

Vinner: IKEA

Bedriften har tar utgangspunkt i en profesjonell selvbetjeningsløsning. Ut fra analyse av kundebehov ble det utviklet relevante tjenester rettet mot kunden både før, under og etter kjøpet av produktet. God dokumentasjon både på tjenestene og implementeringen av disse i virksomheten.

Kategori 3: Medarbeiderutvikling

Vinner: Bohus

Ut fra en diagnose som påviste varierende standarder av den lokale opplæring, valgte man å sentralisere og profesjonalisere opplæringen. Vekten ble lagt på motivasjonssiden og forbedringsmuligheter. Det er dokumentert at dette har bidratt til å skape stolthet hos medarbeiderne og tilfredshet hos kunder.

Hederlig omtale: Thon Hotel Oslofjord; ISS og VIA Travel

Kategori 4: Klagebehandling

Vinner: VIA Travel

Bedriften har tatt utgangspunkt i en diagnose av næringen og egen virksomhet som viste at klagemengde og behandling skapte problemer både mht omdømme og økonomi. Det ble igangsatt og dokumentert systematiske tiltak mht ansvar og prosedyrer. God dokumentasjon på effekten, både mht klagenedgang, læring og økonomi. Systematisk og gjennomført arbeid på et utfordrende område i en vanskelig tid og bransje.

Hederlig omtale: Avis og If

Kategori 5: Fysiske rom og systemer

Vinner: Marché Restauranter

Bedriften har utfordret næringen med en innovativ løsning. De fikk hederlig omtale for dette i fjor. De har opprettholdt satsningen og viser at man gjennom utforming av fysiske forutsetninger kan gi kunden en spesiell og annerledes opplevelse av en veikro. Unikt og utradisjonell tenkning i en relativt tradisjonell sektor.

Kategori 6: Kommunikasjon

Ingen vinner.

Kategori 7: Kundeopplæring

Vinner: Flytoget

Bedriften har over tid vært fremragende på området og man skulle tro det var vanskelig å løfte seg. Men dokumentasjonen viser at et systematisk og fokusert arbeid gir forbedret kundetilfredshet også hos en som allerede er god.

Ãrets jury har bestått av:

  • Patrick Verde, faglig leder av studiet for kreativt, innovasjon og forretningsutvikling ved Markedshøyskolen, juryleder
  • Heidi Lill Mollestad Oppegaard, direktør HSH Service
  • Toril Flåskjer, hotelldirektør for to Scandic hoteller, Asker og Høvik
  • Petter Furulund, adm. dir. NHO Service
  • Arne Sundt-Bjerck, Daglig Leder ASB Consult
  • Torkel Ruud, Daglig Leder Quality Improvement International

Prisfesten tirsdag kveld fulgte i kjølvannet av HSMAI Servicekonferansen, som samlet 110 interesserte deltagere fra en rekke bransjer. Du kan lese mer om konferansen her.