Ny prosjektleder, Røros Reiseliv

Hilde Bergebakken, prosjektleder, Destinasjon Røros

Hilde Bergebakken (bildet) skal lede prosjektet som skal gjøre Destinasjon Røros bærekraftig innen utgangen av 2012, skriver Destinasjon Røros i en pressemelding. Bergebakken ansettes i en 40 prosent stilling ultimo oktober.

Destinasjon Røros er en av fem nasjonale piloter, som skal vise vei i utviklingen av et mer bærekraftig reiseliv, gjennom prosjektet ”Bærekraftig reiseliv 2015”. Prosjektet utføres i regi av Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Hilde Bergebakken arbeider i dag som innkjøpssjef for LHL, og har fått 40 prosent permisjon fra denne stillingen for å være leder for prosjektet. Bergebakken har bred erfaring fra prosjektarbeid, fra både HÅG og LHL, Blilyst og Elden med flere, og har gode forutsetninger for arbeidet hun nå skal i gang med. Hun var sterkt delaktig i HÅGs EMAS sertifisering, som første skandinaviske bedrift i 1996, har erfaring fra utvikling av miljøprodukter og miljøhensyn, som samtidig også sikrer næringsutvikling, vekst og sysselsetting. Dessuten har hun vært foreleser på NTNU og HIST med mer.

Innen 2015 ønsker Norge å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv, og Destinasjon Røros skal, sammen med de andre pilotene, lede vei i det videre arbeidet.

Linda M. Ramberg, reiselivssjef, Destinasjon Røros.
Linda M. Ramberg, reiselivssjef, Destinasjon Røros.

De fire destinasjonspilotene (Trysil, Lærdal og Vega, foruten Røros) og én bedrift (Geilo Fjellandsby) skal finne konkrete løsninger for økt bærekraft i reiselivet, og får en bevilgning på opp til 500.000 kroner per år i tre år, for å lede dette utviklingsarbeidet. Erfaringene som samles her skal så brukes videre til å utvikle de beste bærekraftige natur- og kulturopplevelsene i Europa.

– Vi er utrolig glad for å ha fått Hilde Bergebakken ved roret, sier en tilfreds reiselivssjef Linda M. Ramberg, som har stor tro på å nå målene innenfor de fem utvalgte målområdene som arbeidet vil konsentreres rundt:

  1. Miljøstyring
  2. Service- og kunnskapsløft
  3. Lokal mat
  4. Tilrettelegging av mer miljøvennlig avfallshåndtering
  5. Produktutvikling som fremmer bærekraftig bruk av natur og kultur

Ramberg mener at Rørosregionen har særs gode forutsetninger for å bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon, og sier at prosjektet skal føre til at verdiskapingen innen reiseliv i Rørosregionen skal skje på en bærekraftig måte, slik at miljøhensyn ivaretas og natur- og kulturarven brukes som konkurransefortrinn.

Røros Reiseliv har allerede gjennomført en forstudie, som del av prosjektet, som har lagt grunnlaget for hovedprosjektet. I tillegg fikk Røros Reiseliv i august i fjor tildelt HÅG ASAs miljøstipend på kr 100.000,- til prosjektet.

Ønskede effekter av bærekraftighet, er blant annet redusert negativ miljøpåvirkning for natur og samfunn, bedre miljøomdømme for destinasjonen og bedre ressursutnyttelse og lønnsomhet for virksomhetene.