Kollektiv bærekraft i Hemsedal

Skibussen i Hemsedal (Foto: Hemsedal skisenter)

Hemsedal satser på bærekraft og økt kollektivtransport med et nytt, stort transportprosjekt, som har en kostnadsramme på rundt tre millioner kroner vinteren 2010. En analyse og gjennomgang av all kollektivtransport i, til og fra Hemsedal har resultert i følgende endringer og nye ruter med oppstart 18. desember 2009:

Nye bussruter, som korresponderer med togankomster til Gol fra Bergen, alle dager unntatt lørdag klokken 11.40 og 19.38. Nå kan gjester fra Bergen og vestfra bruke tog som korresponderer med buss til Hemsedal på lik linje med togpassasjerer fra Oslo, Drammen og Hønefoss.

Ny bussrute fra Hemsedal som korresponderer med den første Hallingbussen mot Drammen og Oslo fra Gol mandag–fredag kl 06.30.

Ny skibussrute fra Gol hver morgen kl 09.15, med retur fra Hemsedal Skisenter hver ettermiddag kl 16.30, slik at buss nå blir et godt alternativ til å bruke privatbil.

Den lokale interntransporten i Hemsedal, populært kalt Skibussen, øker antallet avganger med rundt 35 prosent, til totalt 64 daglige avganger. Skibussens virkeområde dekker over 90 prosent av de kommersielle sengene i Hemsedal. Gjestene kan bevege seg gratis mellom sin innkvartering, sentrum og Hemsedal Skisenter.  Privatbilen kan stå parkert under oppholdet i Hemsedal, og alle som ankommer med kollektivtransport, kan komme seg til og fra butikker, restauranter, aktiviteter og skisenter. Siste vintersesong var det rundt 100.000 passasjerer på Skibussen.

Bærekraft og miljø er nøkkelord i den nye satsingen, som skal få flere gjester til å bruke kollektivtransport, heter det i en pressemelding fra Hemsedal turistkontor. Som en internasjonal destinasjon (50 prosent av kommersielle gjestedøgn i Hemsedal er internasjonale) er det viktig for fremtidens reiseliv at det legges en plan for styrket transport med buss og tog. Dette er en del av arbeidet med å gjøre Hemsedal til et bærekraftig reisemål. Innen miljøarbeid er persontransporten en av de viktigste sektorene å ta tak i, og i den internasjonale konkurransen er det viktig å kunne presentere Hemsedal som et bærekraftig reisemål, der gjesten kan oppleve tiltakene i praksis.

Et godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er en avgjørende faktor for å kunne realisere fremtidsrettede miljøprosjekt.  Transportprosjektet i Hemsedal er et samarbeidsprosjekt finansiert av Buskerud fylkeskommune, Hemsedal kommune, Hemsedal Skisenter og Hemsedal Turistkontor.

I tillegg til dette nye prosjektet, har det i seks år vært direkte transferbusser til/fra Gardermoen, og de to siste årene også fra Sandefjord lufthavn Torp. Disse transporterer hver vinter cirka 4500 gjester til Hemsedal, Gol og Geilo.

Mer informasjon om og linker til bestilling av alle kollektive transportmuligheter til/fra og i Hemsedal ligger under transport på Hemsedals hjemmeside, www.hemsedal.com.

Foto: Skibussen i Hemsedal ( Hemsedal skisenter).