Oppgang for cruisenæringen

Cruiseskip

Det norske firmaet Cruise.no har utført en studie på cruisetrender for det nye året, der blant annet følgende fremkommer, ifølge en pressemelding fra firmaet:

– I første rekke ser vi at demografiske endringer påvirker markedet. Stadig yngre cruisepassasjerer, som kommer fra et større antall land, bidrar til å forme tilbudene. Som eksempler kan nevnes underholdnings- og aktivitetstilbud, luksusnivå, vedlikehold av interiør, og endringer med tips til personalet om bord, forteller Johnny Bråthen i Cruise.no.

– Videre ser vi en tydelig trend der passasjerer på luksuscruisene blir yngre og mer uformelle og at eldre passasjerer blir mer aktive. Dertil blir passasjerene mer opptatt av minnerike opplevelser enn eksklusiv shopping.

– Andre, mer synlige trender er at rederiene tilpasser skipene til dagens moderne kunder, med spatilbud og squash, kombinert med helsebringende menyer og nikotinfrie skip, fortsetter han.

Johnny Bråthen i Cruise.no.
Johnny Bråthen i Cruise.no.

– Idet interessen for cruise, nye destinasjoner og globale rederisammenslutninger brer om seg, tegner en annen trend til å være økt internasjonalisering og språklig variasjon både blant passasjerer og mannskap. Heretter vil amerikanske passasjerer spise middag med andre enn naboer fra andre stater, og vi vil møte andre enn skandinaver og engelskmenn om bord, hevder han.

– Mens noen rederier bygger nye skip, velger andre å modernisere sine konsepter, med blant annet å inkludere tilbud på utflukter og spa-opplevelser i prisen samt økt fokus på destinasjonene. Andre oppgraderer lekeparker, spa- og pool-områder, merkevarebutikker eller egne soldekk for voksne og ”freestyle dining”.

– Til mange faste cruisepassasjerers misnøye har flere rederier de siste årene innført faste tips, som inkluderes i totalprisen. Friheten til å tipse ditt personlige lugarpersonale har vært vanedannende, og en del av cruiseopplevelsen. Likevel er trenden at passasjerer på den øverste skalaen av rederier, som ofte opplever et personlig forhold til sitt lugarpersonale, ønsker å stå fritt til enten å gi eller ikke gi tips.

– Til sist kan nevnes at temacruisene vil videreutvikles. Rederiene går stadig nye veier for å tekkes nye kundegrupper. Cruise med temaer om alt fra kunst, kultur, bridge, mat og vin vil nok bestå, men nye og mer salgsutløsende innslag vil komme til. Dermed vil vi kanskje snart oppleve Bruce Springsteen i konsert idet vi seiler forbi Capri, mener Bråthen.

– Hva så med utviklingen i markedet?

– På tross av orkaner, irritasjon over salgsboder og kommers i havnene, vil Karibia bestå. Disse ulempene oppveies av sjarmen, naturen og det eksotiske ved øyene. I tillegg vil interessen for de nye gigantene ”Oasis of the Seas” og ”Allure of the Seas” samt innovative ”Norwegian Epic” og ”Carnival Dream”, som alle vil seile i Karibia de første årene, også bidra til stor oppmerksomhet for dette området. På den annen side ser vi at passasjerene svikter Alaska, som i 2009 hadde en nedgang på tolv prosent. Årsaken er hensynet til miljøet og, i likhet med Europa, at prisnivå og havneavgifter oppleves som høyt, forklarer Johnny Bråthen.

– Interessen øker derimot for Fjerne Østen og Midtøsten. Med sine kuriositeter vil disse områdene bli mer attraktive i årene som kommer. Ettersom skipskapasiteten øker og passasjerene søker nye reisemål, ser også Royal Carribbean nå på Asia som et interessant og fremtidig marked, fortsetter han.

– Bortsett fra NCLs ”Norwegian Epic”, er årets nybygninger søsterskip av eksisterende skip. Costa Cruises sjøsetter ”Costa Deliziosa” i disse dager og Celibritys ”Celibrity Eclipse”, Holland America Lines ”Nieuw Amsterdam”, Seabourns ”Seabourn Sojourn” og Royal Caribbeans ”Allure of the Seas” og Carnivals ”Carnical Dream” leveres senere i år. For å bringe prisnået tilbake til gamle høyder, oppgraderes tilbudene om bord.

I tillegg til 13 nybygninger i 2010, med en kapasitet på 29.000 passasjerer i 2010, leveres ni nybygninger, med en kapasitet på 19.000 passasjerer, i 2011, og ytterligere fire, med en kapasitet på 11.000, i 2012. På verdensbasis øker antall årlige passasjerer fra 15,5 millioner i 2007 til 18,4 millioner i 2010 og 21,3 millioner i 2013. I denne seksårsperioden øker det europeiske markedet med 75 prosent, fra 1,6 til 2,8 millioner passasjerer.

– Det finnes ingen sikre tall på cruisepassasjerer fra Norge, men én ting er sikkert, og det er at antallet øker kraftig og raskt. Cruise representerer kun noen få prosent av det totale feriemarkedet i Norge. Med høy kjøpekraft og lange tradisjoner til sjøs, er derfor potensialet stort. På tross av økonomisk nedkjøling, hadde rederiene i CLIA (Cruise Lines International Organization) en passasjervekst på nærmere tre prosent i 2009. Den årlige veksten de siste syv årene har til sammenligning ligget nærmere syv prosent, opplyser Bråthen.

– Hva med prisene fremover?

– Jeg vi først si at med introduksjon av mange nye skip, kombinert med global økonomisk nedkjøling, var prisene presset i 2009. Som eksempler var prisene på cruise i Alaska og Mexico på tidenes laveste nivå, gratis flybilletter tilknyttet luksuscruise ble tilbudt, to for én-tilbud og attpåtil gratis for barn med Disney Cruise Line. Spesielt det amerikanske markedet var nede, med mye tilbud og lave priser i 2009.

– Det faktum at markedet skal absorbere 13 nye og til dels store cruiseskip i 2010, vil dempe prisøkningen noe, men forventet markedsvekst vil likevel bringe prisene opp. Rederiene er optimistiske og forventer at prisene skal tilbake til nivået før finanskrisen. På tross av dette vil likevel ikke ”last minute”-priser og skuldersesong-priser forsvinne, men rekordlave priser i høysesong vil vi måtte se langt etter. Men er man fleksibel og kan være selektiv på tid og seilingsrute, vil tilbudene komme når det nærmer seg seiling, mener Bråthen.

– For eksempel økte prisene på cruise med 15 prosent gjennom 2009, og med forventning om lysere økonomiske tider, vil prisene øke ytterligere i 2010.

– Ser du noen trend i salg og distribusjonen av cruise?

– I likhet med alt salg av varer og tjenester, øker også tilgjengeligheten for informasjon og kjøp av cruise på nettet. I kjølvannet av at nye teknologiske løsninger utvikles, vil agenter med eksklusive rederiavtaler erstattes av større agentnett, hvor rederiene oppnår bredere distribusjon. Mange useriøse aktører henger seg på, men markedet bestemmer og vil etter hvert sortere ut hvem som skal overleve. Helt avgjørende blir da å inneha høyt kunnskapsnivå om cruise, være tilgjengelig, og ikke minst ha orden i drift og økonomi, avslutter Johnny Bråthen.