10,8 mill. fløy Norwegian

Bjørn Kjos

I desember måned fløy Norwegian 815.562 passasjer. Dette er en økning på 163.667 passasjerer, eller 25 prosent, fra samme måned i fjor.

– Passasjertallene for fjoråret har vist oss at stadig flere foretrekker å fly med oss, sier Bjørn Kjos, administrerende direktør i Norwegian i en pressemelding.

– Norwegian er i ferd med å fase inn en av de mest miljøvennlige flyflåtene i Europa, bestående av Boeing 737-800. Desember ble en milepæl, som den første måneden i selskapets historie der vi fløy flere passasjerkilometer med våre nye, moderne 737-800  enn flyene av typen 737-300, som vi nå faser ut. De nye flyene gir også våre passasjerer en mer behagelig flytur, med både bedre benplass og mindre støy, fortsetter Kjos.

Yielden er estimert til 0,55 for desember, noe som er 17 prosent lavere enn i desember 2008. Endringen skyldes i stor grad bortfall av drivstofftillegg, samt en endring i ruteporteføljen og innfasing av nye fly med høyere kapasitet og lavere enhetskostnad.

Kabinfaktoren for konsernet som helhet lå på 76 prosent i desember, en forbedring på to prosentpoeng fra samme måned i fjor. Selskapet opererte 99,4 prosent av de planlagte flyvningene i desember, hvorav 61,8 prosent gikk på oppsatt rutetid. Punktligheten for året som helhet var 81 prosent.

– Desember ble en ekstraordinær måned med tanke på punktlighet. Måneden var preget av mye dårlig vær og snø på kontinentet og langs norskekysten. I kombinasjon med generelt stor reiseaktivitet i julemåneden, ble flyplassbemanningen, spesielt på Gardermoen, for liten til å ta unna trafikken raskt nok. Vi har satt i verk flere strakstiltak som skal rette opp dette, sier Kjos.

Foto: Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle. Fotograf: Kjetil Ree/Wikipedia