Ukens navn: Helge Krogsbøl

Helge Krogsbøl Administrerende direktør First Hotels AS – Hva består din arbeidshverdag av? – Jeg har mange baller i luften og er tett på driften. For mye tid går med til møter, og jeg søker overskudd til å få godt overblikk over virksomheten, og prioritere de områder som trenger oppmerksomhet, eller utvikle områder hvor vi har potensial. Jeg ser på meg selv som hovedtrener for laget, og bruker mye tid på å lage strategier (og…

Les mer