Frokostmøte – Kompetanse tirsdag 13. mars 2018

HSMAI, Norsk Reiseliv og NHO Reiseliv inviterer til frokostmøte om fremtidens kompetansebehov

Tirsdag 13. mars på Militære Samfund, Myntgata 3

Vi starter kl. 09:00 med kaffe og enkel frokost

Det faglige starter 09:30 og varer til ca 11.30

Det er gratis for våre medlemmer å delta

 Meld deg på her!

(Rett i etterkant av dette møtet er det årsmøte i NHO Reiseliv Oslo og Akershus. Dette foregår også på Militære Samfund)

Hvordan ser reiselivsbransjen ut i 2030 og hva slags kompetanse trenger vi?

Internasjonalt reiseliv er i vekst, det være seg ferie- og fritidsreiser, forretningsreiser, internasjonale kongressreiser, arrangementsreiser og kombinasjonsreiser også kalt bleisure. I følge UNWTOs World Tourism Barometer var det 1.322 millioner internasjonale turistankomster med minst en overnatting i 2017, som var en vekst på 7 prosent fra 2016. UNWTO regner med at det internasjonale reiselivet vil fortsette å vokse og i følge deres langtidsprognose vil vi nå 1.800 millioner internasjonale turistankomster i 2030. Reiselivet utgjør idag 10 prosent av BNP på verdensbasis og 1 av 10 jobber i næringen.

Norge har som de fleste landene hatt god vekst og det forventes at denne skal fortsette i de kommende årene. Hva slags kompetanse trenger vi så for å kunne ta imot denne veksten?

6 av 10 reiselivsbedrifter har i følge NHOs kompetansebarometer fra 2017 et udekket kompetansebehov. Norge er i ferd med å bli et turistland og det gjør at en jobb på et hotell eller i en opplevelsesbedrift har blitt et trygt karrierevalg. Norsk reiseliv trenger mange flere ansatte hvis vi skal klare å ta imot, og skape gode opplevelser, for alle de turistene som kommer til Norge de neste årene, har Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tidligere uttalt.

Reiselivet er i en omstillingsfase, og det gjør at bedriftene må tenke nytt og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse, og det samme må studentene. Digitalisering gjør at reiselivet trenger folk med digital kompetanse og erfaring. Det er også et behov for å omstille seg mot nye markeder og andre kulturer, som for eksempel Asia. Og reiselivet må innrette seg etter helt andre arbeidsoppgaver som skal bemannes. Enkelte av dagens arbeidsoppgaver vil forsvinne, mens andre oppgaver blir mer relevante.

Vi trenger faglærte så vel som ansatte med lederkompetanse, digital kompetanse og kompetanse i opplevelsesutvikling.

HSMAI har invitert Johan R. Edelheim, den nye instituttlederen på NHS ved Universitet i Stavanger, til å innlede om dette temaet. Deretter blir det debatt, hvor bransjen og andre høyskoler deler sine tanker om hva som er det kommende kompetansebehovet i bransjen de neste årene.

Den foreløpige arbeidstittelen for innlegget til Johan er «Relevant universitetsutdannelse innom vertskap og reiseliv leder til studenter med arbeidsevne – men hva er relevant, og hva er arbeidsevne?» Johan har en imponerende internasjonal bakgrunn, og du kan lese mer om ham her.

Vi har satt sammen et panel med betydelig kompetanse innen reiseliv, utdanning og rekruttering, men DU må også komme og dele dine meninger. Her er noen av spørsmålene vi stiller:

 • Automatisering gjør at noen jobber blir overflødige og andre kommer til, dvs at vi trenger arbeidskraft med en helt annen kompetanse. Hvordan skal bransjen, myndighetene, studiestedene og studentene innrette seg.
 • Klarer høyskolene å innrette seg etter kompetansebehovet fra næringen og den forventede veksten?
 • Er studentene villige til å utdanne seg til det som behøves i årene som kommer, eller går man fortsatt etter tradisjonelle yrker
 • Hva slags lederkompetanse trenger vi for å sikre en best mulig drift av reiselivsbedriftene?
 • Er arbeidsgiverne klar over hva slags kompetanse vi trenger?
 • Stiller myndighetene på lag med reiselivet i forhold til å tilrettelegge for kompetansebehovet?
 • Har vi et for strengt regelverk i forhold til arbeidstidsreglementet?
 • Er de ansatte beredt til å yte den servicen som skal til for at gjestene skal trives?
 • Hvem har ansvaret for at vi er best mulig forberedt til å ta imot morgendagens reisende?

Panel:

 • Johan R. Edelheim, instituttleder NHS ved Universitet i Stavanger
 • Kjersti Ruud Walaas, faglig studieleder Høyskolen Kristiania
 • Bjørn Ågotnes, Managing Partner og styreleder Horton International Norge
 • Hilde Veum, kommunikasjonsrådgiver NHO Reiseliv
 • Jarle Moen, Executive Officer The Thief og styreleder i NHO Reiseliv Oslo og Akershus
 • Fredrikke Næss, adm direktør Grand Hotel
 • Cecilie Laeskogen, eier og vertskap Sundvollen Hotell
 • Jens Petter Hagen, rådgiver samfunnspolitisk avdeling Fellesforbundet

Ordstyrer: Nina Solli, Regiondirektør NHO Oslo og Akershus

Oppsummering ved Per Arne Tuftin, direktør Norsk Reiseliv.

 

 Meld deg på her!