Bransjens møteplasser fortsatt viktige

ingunn_hofseth_lores01

I tider som disse, er dialog og personlig kontakt viktigere enn noen gang! Mange hevder at store reiselivsmesser har mistet mye av sin betydning. Likevel er det ingen tvil om at dette er viktige møteplasser for bransjen, både for å være oppdatert på trender og utviklingstrekk, men i særdeleshet også for å knytte nye kontakter og pleie de eksisterende.

ITB i Berlin, der mange av våre kolleger trolig nå befinner seg, er et godt bevis på betydningen av slike møteplasser. Verdens største reiselivsmesse trekker fortsatt til
seg et stort antall utstillere, fagbesøkende og presse fra hele verden, i tillegg til et betydelig antall potensielle kunder blant publikum i Berlin-området.

Selv i 2009, som av mange er definert som et kriseår, kan messen vise til imponerende tall! Selv med en ørliten nedgang i antall utstillere, fra 11.147 i 2008 til 11.098 i år, er messens utstillerareale også denne gangen fullbooket. Utstillerne representerer 187 land, og utstillingen omfatter hele 26 haller. At mange land ser på dette som en viktig arena og et utmerket utstillingsvindu mot bransjen, bekreftes av det faktum at hele 120 turistministre ventes å være tilstede på messen. Mer enn ¾ av utstillerne kommer fra andre land enn Tyskland, og mer enn 35 % av de fagbesøkende kommer også fra andre land.

Faktisk er det flere land og utstillere som er tilbake etter noen års fravær, og dessuten flere helt nye utstillere. Online-operatører har fått sitt eget område, kulturreiser blir spesielt fokusert, utviklingen av bærekraftig reiseliv er stadig viet stor oppmerksomhet, og teknologi, såkalt infotainment og innovasjon generelt er blant elementene som fremheves på messen.

Konferansedelen er også en viktig del av messen, med 80 ulike arrangementer og 250 innledere på høyt faglig nivå, blir et stort spekter av fagområder dekket, der siktemålet både er utvikling av kompetanse og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene. Derfor kan ITB på mange måter stå som et godt eksempel på betydningen av dialog, personlig kontakt og erfaringsutveksling i internasjonalt reiseliv. Sannsynligvis deltar også et betydelig antall norske aktører på denne arenaen, noe som forhåpentligvis også gir gode resultater både på kort og lang sikt. La dette også være en oppfordring til å dyrke dialogen og samarbeidet i disse tider med utfordringer, men som også gir muligheter!

Ha det fint!

Foto: Ingunn Hofseth, adm. dir i HSMAI Chapter Norway.

I tider som disse, er dialog
og personlig kontakt
viktigere enn noen gang!
Mange hevder at store reiselivsmesser har
mistet mye av sin betydning. Likevel er det
ingen tvil om at dette er viktige møteplasser
for bransjen, både for å være oppdatert
på trender og utviklingstrekk, men i
særdeleshet også for å knytte nye kontakter
og pleie de eksisterende.
ITB i Berlin, der mange av våre kolleger
trolig nå befinner seg, er et godt bevis på
betydningen av slike møteplasser. Verdens
største reiselivsmesse trekker fortsatt til
seg et stort antall utstillere, fagbesøkende
og presse fra hele verden, i tillegg til et
betydelig antall potensielle kunder blant
publikum i Berlin-området.
Selv i 2009, som av mange er definert som
et kriseår, kan messen vise til imponerende
tall! Selv med en ørliten nedgang i antall
utstillere, fra 11.147 i 2008 til 11.098 i år,
er messens utstillerareale også denne
gangen fullbooket. Utstillerne representerer
187 land, og utstillingen omfatter hele
26 haller. At mange land ser på dette som
en viktig arena og et utmerket utstillingsvindu
mot bransjen, bekreftes av det faktum
at hele 120 turistministre ventes å
være tilstede på messen. Mer enn ¾ av
utstillerne kommer fra andre land enn
Tyskland, og mer enn 35 % av de fagbesøkende
kommer også fra andre land.