Serviceløftet-prosjektet som egen SIG

Rett før påsken satte inn, sendte vi ut en mailhenvendelse til medlemmene for å oppdatere informasjonen om det enkelte medlem i forbindelse med overgangen til vårt nye CRM-system.

Vi noterer oss med glede at de kommende faggruppene – kalt Special Interest Groups (SIG) har stor interesse hos våre medlemmer. Flere observante medlemmer har videre kommentert at Serviceløftet-prosjektet også bør ha sin egen SIG. Det er vi enig i. Den var dessverre utelatt ved en glipp og troner nå øverst på listen som, er som følger:

  • Serviceløfte
  • Revenue Management
  • Internetmarkedsføring
  • Distribusjonsteknologi
  • Presse- og informasjonsarbeid
  • Salg og markedsføring
  • Human Resources/Kompetanseutvikling
  • Destinasjonsmarkedsføring

Har du ikke sendt inn din oppdaterte informasjon, husk å gjøre det snarest.

Bedriftsintern workshop på veien mot bedre service

I dagens situasjon er de fleste bedrifter mer enn noen gang opptatt av bunnlinjen. Ofte fører det til kutting av kostnader og nedbemanning. Undersøkelser som nylig er gjennomført viser at kundene også i tøffere økonomiske tider stiller minst like høye krav til serviceproduktet. Følgelig er god service en viktig nøkkel for å styrke resultatet på bunnlinjen. HSMAI er selv midt i en slik prosess, for å styrke servicen mot medlemmene.

Serviceløftet er en slik vei, som tar deg og organisasjonen steg for steg, videre mot et bedre serviceprodukt, mot mer tilfredse kunder, mot større grad av gjenkjøp, mot en bedre profil på markedet, mot bedre resultat og måloppnåelse. Hele veien er det stadig nødvendig med vedlikehold og forbedringer. Dette er en prosess der vi som ønsker å fremstå med god service hele tiden, må jobbe for å videreutvikle vårt serviceprodukt, tilpasse oss markedets krav, utnytte våre ressurser og vinne kampen om tillit. For til syvende og sist er vi avhengig av det, alle sammen!

Serviceløftet vil snarlig presentere en rekke nye partnere for våre medlemmer. Vi arbeider med en rekke ledende bedrifter samt at vi har samarbeidspartnere fra det akademiske miljøet.

Som i alle andre prosesser, må man starte et sted. Et naturlig startpunkt i dette tilfellet, er en workshop, utviklet for å definere og klargjøre bedriftens ståsted i forhold til serviceproduktet som tilbys. Dermed legges det et grunnlag for å avklare sterke og svake sider ved serviceproduktet, og definere områder for videreutvikling og endring. Basert på et høyt faglig nivå og en velprøvet metodikk, vil en slik workshop legge grunnlaget for videre vekst og fremgang.

Hele det nye Serviceløftet-konseptet skal lanseres i god tid før sommeren. Så gjør deg klar til å sende inn ditt bidrag til konkurransen.

Vil du vite mer om Serviceløftet generelt og workshopen spesielt, send oss en mail til postbox@hsmai.no eller ring oss gjerne.

Ha en fin helg!