Vi trenger dine ideer – du kan påvirke ditt eget utbytte

Tirsdag 15. september blir en viktig og spennende dag for alle i vår næring! Da avvikles HSMAI Servicekonferansen 2009, med Serviceprisene-utdeling og Reiselivsdagen 2009, som begge skal gi mye interessant og matnyttig på det faglige plan, og mange muligheter for nettverksbygging.

Til å utarbeide det faglige innholdet i disse konferansene, trenger vi din bistand!

Vi har allerede flere medlemmer på plass i komiteene, som skal bidra i dette arbeidet, men vi har fortsatt plass til flere. Ved å delta i en av disse komiteene kan du selv være med på å bestemme innholdet i konferansene og finne frem til innslag som er nyttige for både deg og dine kolleger.

Samtidig er det i seg selv både spennende og givende å delta i et slikt prosjektrelatert arbeid, og det gir mange nyttige kontakter og erfaringer. Som deltager i dette arbeidet er du med på å sette agendaen for reiselivsnæringen, og for de andre næringene som inngår i servicesektoren. Er dette noe du brenner for, er dette en gylden mulighet for å engasjere deg!

Høres dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med Anita på ah@hsmai.no, så får du mer informasjon om den videre prosessen.

Og for all del, enten du vil være med i komitearbeidet eller ikke; husk å sette
av tirsdag 15. september 2009 – dag og kveld!

Sted: Plaza Hotel, Oslo.

Ha en fin dag!