Flere Statskog-millioner i nord

Statskog fortsetter å drysse penger over gulljakt, turstier, bioenergi og annen næringsutvikling i tre år til.

– Samarbeidet har vært fruktbart, derfor fortsetter vi. Som stor grunneier i begge fylker forplikter Statskog å bidra til god samfunns- og næringsutvikling, sier seniorrådgiver Harald Rundhaug.

Tidligere i år ble det klart at den treårige avtalen med Troms fylkeskommune forlenges med tre nye år. Tilsvarende avtale undertegnes i Nordland i disse dager.

– Samarbeidet har vært fruktbart, derfor fortsetter vi. Som stor grunneier i begge fylker forplikter Statskog å bidra til god samfunns- og næringsutvikling, sier seniorrådgiver Harald Rundhaug i Statskog.

Statskog er landets største grunneier og forvalter 41 prosent av arealet i Troms og 48 prosent i Nordland.

Avtalene betyr at både Statskog og fylkeskommunen setter av én million årlig i avtaleperioden. For Nordlands del er det nytt at fylkeskommunen også er med som innskyter.

Avtalene for de kommende tre år er i større grad enn tidligere myntet på utviklingsprosjekt i stedet for til rene investeringer. Målet er mer næringsutvikling og verdiskaping på Statskogs eiendommer, i regi av andre.

– Som stor grunneier i fylket kan Statskog være en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen både innen næringsutvikling, friluftsliv, folkehelsearbeid og undervisning. I arbeidet med næringsutvikling er det ikke minst oppgavene knyttet til reiseliv, skogbruk og utnytting av geologiske ressurser som vil stå sentralt, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen i Nordland fylkeskommune.

Ferdige stier

Midlene går til bestemte satsingsområder. Naturbasert reiseliv er ett av dem. For eksempel har Saltstraumen, Kjerringøy og Villmarksveien nytt godt av samarbeidet så langt.

Lenger nord har arbeidet startet med å få en sammenhengende tursti fra Kåfjord til grensa, til Finlands høyeste fjell Halti. Stien skal blant annet ha to signalbygg av den finske arkitekten Sami Rintala, en gapahuk og en bro, begge noe utenom det vanlige.

Også i Senja og Nordreisa er midler fra samarbeidet gått til oppmerking og tilrettelegging for vandrerturisme.

– Naturen er en viktig ressurs, både for folkehelsa og turismen. Interessen for landsdelen fikk vi et merkbart bevis for da BBC og Joanna Lumley laget program herfra, sier Rundhaug.

Nesten seks millioner briter benket seg foran tv-skjermen for å se programmet, som senere er solgt til en rekke land.

Skog i fokus

Tiltak innen skog- og trebearbeidende virksomhet er et annet definert satsingsområde. Det samme er miljøvennlig energiproduksjon, særlig biobrensel.

– Statskog sitter på skogressurser, og vi ønsker å se på muligheten for alternativ utnyttelse av disse i fornybar energiproduksjon. Vi jobber med flere prosjekter i begge fylker, sier Rundhaug.

Samarbeidet gjelder også mineralske ressurser. For eksempel har Rana fått tilskudd til kartlegging av forekomster av kvartsitt. I Grane og Hattfjelldal er det gitt tilskudd til jakten på forekomster av edelmetaller, som sølv og gull.

Men hvem kan søke?

– Så lenge prosjektet er godt, kan både kommuner, bedrifter og privatpersoner søke om tilskudd fra denne samarbeidsavtalen, sier seniorrådgiver Harald Rundhaug i Statskog.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Statskog.