Positiv trafikkutvikling på Stord Lufthamn, Sørstokken

I mai reiste 1886 passasjerar over Stord lufthamn. Dette er ein auke på 253 passasjerar eller 15,5 prosent i høve til april i år.

I perioden januar til mai i år har det reist 8725 passasjerar over lufthamna. Dette er ein auke på 5760 passasjerar eller over 100 prosent, dersom ein samanliknar med samme periode i fjor.

Stord Lufthamn kan såleis visa til ei svært positiv trafikkutvikling i motsetning til Avinor sine flyplassar som opplever sterk nedgang i talet på reisande.

Sun Air som flyg ruta Stord-Oslo-Stord har i mai hatt ein kabinfaktor på 69 prosent.

Lufthamna har i mai registrert 373 flyrørsler. I perioden januar til mai i år er det registrert 1667 flyrørsler. Dette er ein auke på 716 flyrørsler eller 75,3 prosent i høve til samme periode i fjor.

Kilde: Boarding.no