Nye luftfartsavtaler med Singapore undertegnet

Norge, Danmark og Sverige har undertegnet nye luftfartsavtaler med Singapore.

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet undertegnet for Norge, og den singaporske transportminister og viseutenriksminister Raymond Lim skrev under for Singapore. Representanter for henholdsvis den danske og den svenske ambassaden i Oslo undertegnet for Danmark og Sverige.

Avtalene ble  onsdag den 10. juni 2009  undertegnet på statsrådens møterom i Samferdselsdepartementet. De skandinaviske landene gjennomførte luftfartsforhandlinger med Singapore i Singapore i januar 2008, og partene ble den gang enige om å inngå nye liberale bilaterale luftfartsavtaler til erstatning for de gjeldende avtalene fra 1966.

Norge, Danmark og Sverige inngår hver for seg separate luftfartsavtaler med Singapore, men avtalene er i prinsippet identiske.

I henhold til de nye luftfartsavtalene kan både skandinaviske og singaporske flyselskap fly mellom et hvilket som helst punkt i Skandinavia og Singapore via og videre til et hvilket som helst tredjeland, uten begrensninger på kapasitet, antall flyvninger eller flytype.

For rene fraktflyvninger gis det i tillegg muligheter for flyselskapene å etablere et knutepunkt for frakt i motpartens land.

Kilde: Boarding.no