HSMAI med stillingsmarked

Stillingsannonse

Med de nyoppussede nettsidene våre følger inntil flere nye funksjoner, hvorav én nok er spesielt interessant for mange; Stillingsmarkedet, som du finner under Jobb i hovedmenyen.

Med en medlemsmasse som i det alt vesentligste består av ledere i service- og reiselivsnæringen, utgjør HSMAI en svært attraktiv rekrutteringsbase for virksomhetene i bransjen. Dermed blir også HSMAI.no en naturlig arena for rekruttering, men også en langt rimeligere enn for eksempel dagspressen.

Som medlem får du dessuten nok et ekstratilbud, som gir deg enda en grunn til å besøke nettsidene våre på regelmessig grunnlag.

HSMAIs stillingsmarked åpnet i det stille, som en helt naturlig bestanddel av det revitaliserte nettstedet. Derfor finner du per i dag kun disse to stillingene i seksjonen:

Hvis du selv er i ferd med å lyse ut en stilling, anbefaler vi at du kontakter Anita Hofseth på postbox@hsmai.no eller +47 91652873.