E-markedsføring for destinasjoner

Håndbok i e-markedsføring for destinasjonerEn undersøkelse BIT Reiseliv foretok blant et utvalg norske destinasjonsselskaper i februar, avdekket at de selv mener at både ledelse og styrer mangler kunnskap om ny teknologi og anvendelsen av den. Som et tiltak for å bedre på dette, besluttet BIT Reiseliv våren 2009 å oversette ”Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations” til norsk, heter det i en pressemelding fra BIT Reiseliv.

Boken er utgitt av UNWTO (United Nations World Tourism Organization) og ETC (European Travel Commision), og er den første komplette håndboken i e-markedsføring for destinasjoner.

Publikasjonen, som er på over 300 sider, er en praktisk manual for organisasjoner, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, som ønsker økt kunnskap om e-markedsføring samt å håndtere nye Internett-prosjekter på en bedre måte.

Bokens forfattere er en gruppe internasjonale fagfolk fra TEAM Tourism Consulting (Peter Varlow, Karin Nijhuis og Roger Carter), og dekker det grunnleggende innen e-markedsføring, som nettdesign, søkemotoroptimalisering, sosial nettverksbygging og e-handel.

Boken er lettlest, med over 30 eksempler på e-markedsføring i praksis. Den kan leses fra A til Å eller brukes som et oppslagsverk etter hvilke kapitler man har bruk for. Hvert kapittel har også en oppsummerende liste over suksesskriterier.

Når BIT Reiseliv har valgt å utarbeide en norsk versjon av håndboken, er dette fordi det vil gjøre stoffet bedre tilgjengelig, men det er også et bevisst forsøk på å innarbeide norske ord og begreper for et fagområde som er svært engelskdominert.

Håndboken koster kr 350, og kan nå bestilles både i trykt form og som nedlastbar pdf på www.bitreiseliv.no.