Norges eldste hotell?

Hopstock hotell og motell, Vik i Sogn og Fjordane

I en e-post fra Carl André Riiber, innehaver av Hopstock hotell og motell i Vik i Sogn og Fjordane, er vi gjort oppmerksom på at Fagbladet Hotell, Restautant & Reiseliv i løpet av høsten skal kåre Norges eldste hotell – en konkurranse Hopstock, med sammenhengende drift fra 1659, kan komme til å hevde seg i.

– Ifølge tinglysingsbøkene, kan vi dokumentere sammenhengende drift tilbake til 1659, forteller Riiber, men tilføyer:

– Vi tror det har vært drift her også før den tid, og har satt i gang en prosess for å kunne dokumentere drift fra første halvdel av 1600-tallet.

Klarer de det, burde seieren være i havn.

Gjestgiveriet brant ned til grunnen i 1838, men gjenoppstod på 1840-tallet og ble til Hopstock hotell da Jens Valentinsen i 1847 solgte til sin svoger Ole Andreas Hopstock. En ny storbrann rammet Vikøyri i 1922, men denne gang unngikk hotellet så vidt å bli slukt av flammene.

Hotellet ble overlatt til annengenerasjon eier og driver Carl André Riiber i 1989. Han er den 16. hotellverten på Vikøyri. Av bygningen fra 1600-tallet er ingenting tilbake, men i noen av salongene er det tatt vare på møbler og bygningsdetaljer fra  det første Hopstock-hotellet fra 1847. Dagens moderne Hopstock hotell og motell har 56 hotell- og seks motellrom. Ifølge Riiber var motellet det første her i landet da det ble åpnet i 1954.