NAV til VIA Travel

Carl Barth, salgsdirektør i VIA Travel Norge

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har valgt VIA Travel Norge som ny leverandør av reisebyråtjenester. Kontrakten har en varighet på to år, og har en verdi på 20 millioner kroner per år.

Avtalen hadde oppstart 1. oktober, og omfatter bistand ved bestilling av reiser, overnatting samt kurs- og konferansetjenester, skriver selskapet i en pressemelding. I forbindelse med jobbreiser, er avtalen bindende for ansatte i NAV. Oppdraget vil betjenes av VIA Travel i Oslo, Gjøvik og Hamar.

Egen portal

NAVs reisepolicy har som hovedregel at den reisende skal bestille reiser selv på VIA Online. Organisasjonen har derfor fått egen selvbestillingsportal på Internett. Ved manuelle bestillinger, som brukes ved kompliserte reiser, på ukjente steder eller når det er vanskelig å få plass, ringer eller mailer NAV sine kundekonsulenter hos VIA Travel.

– Imponerende nettløsning

– Vi valgte VIA Travel etter en grundig evaluering av flere tilbud. VIA Travel ble valgt fordi vi ble trygge på at de kan levere det vi trenger, med svært god kvalitet til en fordelaktig pris. I tillegg har vi latt oss imponere av deres funksjonalitet på nettløsning, kapasitet og service, og at de for eksempel foreslår tog som alternativ til fly der det er rasjonelt, sier Gunda Djupvik, ansvarlig for innkjøp i NAV drift og utvikling.

– Vi er selvsagt stolte og svært godt fornøyd med å bli gitt denne tilliten av NAV. Vår første jobb blir å legge forholdene til rette for en smidig oppstart. Det er også viktig for oss å opprettholde en tett dialog med NAV, slik at målet om effektiv reiseadministrasjon legges best mulig til rette, slik at de når sine mål på området, sier Carl Barth, salgsdirektør i VIA Travel Norge.

Foto: Carl Barth, salgsdirektør i VIA Travel Norge.