Ingunn Weekly: Bli Revenue Management Executive

Ingunn Hofseth, adm. dir. i HSMAI Chapter Norway.

Onsdagens konferanse i Oslo Kongressenter, der hovedfokuset var Revenue Management,  bekreftet ønsket om en internasjonal sertifisering innen Revenue Management – uavhengig av kjeden du jobber for eller nasjonalitet.  Programmet er lansert av HSMAI i USA, og tilpasses i disse dager til Europa, og vil bli presentert her i løpet av to uker.

Norge har vært relativt forskånet for de verste utslagene av den globale finanskrisen. Også vi i reiselivsbransjen skal prise oss glade for det, men vi avhenger nå engang ikke bare av de hjemlige kundene, for vi kommer ikke forbi det enkle faktum at vi som næring i stor grad baserer oss på både turister og forretningsreisende fra utlandet. Situasjonen fører med seg nye og inntil nylig ganske ukjente utfordringer, der kravene til maksimering av de forretningsmulighetene som fins, er skjerpet adskillige hakk, i forhold til det vi er vant med.

HSMAIs Revenue Management-bokSelv om vi er gode på markedsføring, noe ICCA-prisen til Norway Convention Bureau (NBC) viser med all tydelighet, fordrer situasjonen at vi tyner enda mer ut av hver eneste markedsføringskrone, og at vi øker marginene ved å bli bedre på å beholde mer av hver omsatte krone. Akkurat her har vi et skjæringspunkt der SIG-gruppene for Revenue management og Travel Internet marketing overlapper, noe som også gjør det nødvendig å inkludere mye fra den siste gruppen i den første. Derfor er det heller ikke tilfeldig at det er disse to SIG-gruppene som er først ute her i Norge. Og vi har kommet til den erkjennelsen at vi har behov for både nasjonale og pan-europeiske SIG-grupper.

Men vi tar spørsmålet mer alvorlig enn som så:

Med ulike seminarer og med sertifiseringsprogrammet for Revenue management executives, tar vi sikte på å sette medlemmene i stand til å optimalisere inntektsbildet for nettopp sin virksomhet. Det spiller heller ingen rolle hvor du befinner deg: Vi satser nemlig på utstrakt bruk av webinarer, altså webseminarer, både på dette og på en rekke andre områder. For når alt kommer til alt: Kan man starte inntektsmaksimeringen bedre enn ved å spare tid og penger?

Webinarene vil bli både på norsk og engelsk.

Tusen takk til alle som har vært med på å gjøre dette til en minne- og lærerik uke.

Ha en fin dag – og en strålende helg!

Ingunn Hofseth
Adm. dir.
HSMAI Chapter Norway