Svane på Svalbard

Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen er, etter nesten to års målrettet jobbing, blitt miljømerket av Svanen. Hotellet har spesielt redusert energiforbruket gjennom å sette fokus på kildesortering, gjøre riktigere innkjøp, sette flere økologiske produkter på menyene og ikke minst jobbe med holdninger blant ansatte og gjester.

Utmerkelsen er den strengeste man kan oppnå innen hotell og servicebransjen.

– Vi er nå verdens nordligste bedrift og hotell som er blitt svanemerket. De helt spesielle omgivelsene her på Svalbard har gjort at vi måtte jobbe ekstra hardt for å kunne innfri Svanens miljøkrav. Nå har vi klart det, og vi er stolte over arbeidet den enkelte medarbeider har bidratt med, sier Sven-Erik Svendsen, direktør ved Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen i en pressemelding.

Redusert forbruk

Rezidor Hotel Group, som blant annet driver hotellkjedene Radisson Blu og Park Inn, har i mange år arbeidet aktivt for å redusere virksomhetens totale miljøbelastning. Ved Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen er både hotelldrift og logistikk endret.

– Den polare naturen er veldig sårbar og gevinstene av hotellets miljøtiltak blir derfor ekstra gledelige, sier Svendsen. Resultatene er betydelige og målbare.

I kartleggingsperioden er resultatet følgende:

  • Energiforbruket er kuttet med 92.816 KWh, en reduksjon på 5,2 prosent
  • Vannforbruket kuttet med 1114 kubikkmeter, en reduksjon på 13,5 prosent
  • Restavfallet kuttet 6840 kg, en reduksjon på 16,2 prosent

Strenge krav

Nordisk Ministerråd innførte i 1989 Svanen som en felles, offisiell miljømerking i Norden. Symbolet er basert på logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Merket stiller strenge krav og er det best kjente miljømerket i Norden. Svanemerket er tidsbegrenset, må fornyes og krever blant annet energireduksjon, redusert vannforbruk, bruk av mindre miljøskadelige kjemikalier til oppvask og rengjøring, gode rutiner for avfallssortering, kraftig redusert bruk av engangsartikler og økt tilbud om økologisk mat.

Hotellene gjennomgår omfattende endringer og tar store grep for å redusere forbruk av energi, vann, miljøskadelige produkter og engangsprodukter.

Slik blir du en miljøvennlig hotellgjest:

  1. Bruk håndkleet ditt flere ganger
  2. Ha en konstant temperatur på hotellrommet. Trivselstemperatur er 21 grader.
  3. Ofte har baderommet to spylinger på toalettet, bruk den riktige
  4. Skru av strømbryteren når du forlater rommet, der hvor det ikke er sensor
  5. Skru av vannet mens du pusser tennene
  6. På www.rezidor.com finner du flere tips