Ønsker flere amerikanske turister

Per Arne Tuftin

Et nytt samarbeid mellom Innovasjon Norge, Oslo Lufthavn og Avinor skal øke den amerikanske reiselysten til Norge, og har som mål å skaffe 55.000 flere amerikanske ferie- og fritidsreisende til landet i løpet av neste fireårsperiode. Den nye storsatsingen har som målsetting å øke omsetningen for norsk reiseliv med mellom 600 og 800 millioner kroner.

– USA er et viktig marked for norsk reiseliv, og de reisende kommer nesten uten unntak med fly til landet. De største mulighetene for økt trafikk og utvikling av et bedre flytilbud mellom USA og Norge, ligger i å skape en større etterspørsel blant amerikanske feriereisende. Dette har gjort det naturlig for Innovasjon Norge, Avinor og Oslo Lufthavn å samarbeide om utviklingen av en helhetlig strategi for det amerikanske markedet, sier Per–Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Norge skal styrke sin markedsposisjon i USA

– Tilgjengeligheten mellom USA og Norge er avgjørende for å skaffe mer trafikk fra det amerikanske markedet. Det er derfor viktig å bidra til å styrke og utvikle markedet, både for eksisterende direkteruter og rutene via København og Island, med tanke på å bygge flere direkteruter mellom USA og Norge, sier Espen Ettre, kommersiell direktør for Oslo Lufthavn AS.

En av hovedutfordringene for videre utvikling av ferietrafikken fra USA, er den generelt lave bevisstheten og kunnskapen om Norge som destinasjon hos amerikanerne.

– Også Norges opplevde distanse fra USA forsterkes av begrensningen i direkte flyruter mellom de store amerikanske byene og Norge, det er derfor viktig for oss å se på mulighetene til utvikling av flere flyruter, som skal skaffe de ønskede 240.000 ekstra flypassasjerene mellom USA og Norge, sier Ettre.

Presseoppslag verdt millioner

Det norske fjord- og fjellandskapet er populært mediestoff i USA. Høsten 2009 har det vært lange reportasjer fra Norge på ”60 Minutes” og ”Good morning America”, med henholdsvis 14 og fire millioner tv-seere.

De norske fjordene har også blitt kåret som verdens best bevarte reisemål av National Geographic Societys Center for Sustainable Destinations and National Geographic Traveler Magazine.

Til sammen har Norge hatt over 300 større artikler i aviser, blader, web og i sosiale medier i USA, verdt over 65 millioner kroner til sammen.

Opplevelser i naturen

Det er en økende interesse for natur, miljø og egenaktivitet i naturen blant amerikanske reisende.

– Her har Norge betydelige muligheter å spille på for å vinne nye reisende, først og fremst ved å utnytte kjennskapen til vår vakre natur, som har nytt stor oppmerksomhet i amerikansk presse den siste tiden, sier Per-Arne Tuftin.

Samarbeidet har som mål å øke det totale antall flyreiser mellom Norge og USA med 240.000 i løpet av de neste fire årene. Av dette skal rundt 55.000 utgjøre amerikanske privat og feriereiser. Til sammen vil dette gi betydelige merinntekter for både norsk reiselivsnæring, Oslo Lufthavn as og Avinor.

Foto: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.