Trenger norske turister i 2010

Knut Almquist, adm. dir. i NHO Reiseliv (foto fra NHO Reiseliv)

Utenlandske turister sviktet, men nordmenn som ferierte i hjemlandet reddet norsk reiseliv i 2009. Det håper NHO Reiseliv de vil gjøre i 2010 også.

SSBs overnatingsstatistikk for 2009 viser stort fall for store og viktige segment i reiselivet: Kurs og konferansemarkedet og yrkestrafikken gikk ned med henholdsvis 7,2 og 5,2 prosent nasjonalt. At ikke samlet nedgang ble større enn 3,1 prosent, skyldes at ferie- og fritidsmarkedet holdt seg på samme nivå som i 2008.

– Dette skyldes at nordmenn valgte Norge som ferieland. Svikten i utenlandsmarkedet var på hele ti prosent, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist i en pressemelding.

Innovasjon Norges regner ikke veksten i utenlandsmarkedet i 2010 til å kunne komme opp i mer enn to–tre prosent. Jokeren regnes for å være hjemmemarkedet.

– Siden det ikke er grunn til å vente stor vekst i internasjonal turisme, og yrkesreise, kurs- og konferansemarkedet ikke ser ut til å ta seg opp, bør vi satse på det norske ferie- og fritidsmarkedet. Svekkes dette, kan reiselivet gå et særs tungt år i møte, sier Almquist. Han mener derfor at Innovasjon Norges markedsføring i 2010 bør prioritere hjemmemarkedet.

– Erfaringer fra i fjor viser at målrettede kampanjer her virker. Det bør derfor settes inn enda større krefter i år, mener han.

En undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemsbedrifter fra november, viser at bedriftene ikke ser lyst på 2010: 22 prosent av bedriftene regner med en forverring av markedet. Mer enn halvparten av bedriftene regner med at markedet blir uendret, mens kun 20 prosent tror på bedring, alt med utgangspunktet i det tunge året 2009.

Foto: Knut Almquist, adm. dir. i NHO Reiseliv (foto fra NHO Reiseliv)