SAS med miljøsertifisering

Klima, miljø, global oppvarming

SAS har, som det første av de store flyselskapene i verden, blitt miljøsertifisert med de to internasjonalt anerkjente miljøsertifikater, ISO 14001 og EMAS. Sertifiseringen er utført av Bureau Veritas. Den omfatter hele SAS-konsernet, og dekker alt fra det flyoperative til det administrative, skriver selskapet i en pressemelding.

– Mange av våre kunder, og ikke minst forretningsreisende, etterspør miljøsertifiserte produkter og tjenester. Nå kan vi tilby dette, hvilket befester vår posisjon som et av de mest miljøengasjerte flyselskaper på markedet, sier Robin Kamark, SAS’ kommersielle direktør.

Foto: Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS (fotograf: Anders Bergersen, Bjørgli & Bergersen)
Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS (fotograf: Anders Bergersen, Bjørgli & Bergersen)

Miljøsertifiseringene er en del av SAS-konsernets miljøpolitikk. SAS har klare og ambisiøse miljømål om blant annet å minske det totale CO2-utslippet med 20 prosent i år 2020. For å nå de målene skal SAS gjennomføre et stort antall kort- og langsiktige aktiviteter, som miljøsertifiseringen, nye fly, effektiv flyledelse og bruk av biodrivstoff.

– Organisasjonen i SAS har gjort et kjempearbeid for å sikre en effektiv implementering av miljøledelsessystemet, sier Klaus Behrndt, lead auditor på Bureau Veritas.

Det er ikke kun miljøet som vinner på ISO 14001-sertifiseringen. Det skaper også forutsetninger for å kunne redusere virksomhetens kostnader.  Et konkret eksempel er SAS’ prosjekt med å spare på drivstoffet, hvor SAS i 2009 oppnådde en effektivisering på cirka 4,3 prosent sammenlignet med 2005.