Nordnorsk jubel

Silje Brandvoll, reiselivsdirektør i NordNorsk Reiseliv AS (foto fra NordNorsk Reiseliv)

Reiselivet i Nord-Norge får en bevilgning på 27,1 millioner i forslaget til statsbudsjettet for 2011. Av disse midlene kommer ti millioner fra Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) og 17,1 millioner fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

2,1 millioner går til Svalbard Reiseliv og 25 millioner blir kanalisert gjennom Innovasjon Norge.

Reiselivsdirektør i NordNorsk Reiseliv AS Silje Brandvoll er kjempefornøyd med at regjeringen velger å satse videre på reiseliv i Nord-Norge.

– Vi har ikke tatt for gitt at vi skulle få disse ekstramidlene, og har derfor ekstra god grunn til å juble i dag. Midlene kommer godt med i markedsføringen av Nord-Norge. 15 millioner går direkte til profilmarkedsføring av landsdelen, og vi ser frem til et godt samarbeid med Innovasjon Norge i forhold til hvordan vi skal bruke disse midlene best mulig, sier Brandvoll.

– Kompetanse og utvikling er også viktig for reiselivet i landsdelen, og pengene fra KRD kommer godt med. Hvordan disse midlene skal brukes, er ennå ikke avklart, men vi kommer også her til å jobbe tett med Innovasjon Norge, slik at dette kommer næringen best mulig til gode, fortsetter Brandvoll.

– Jobben med budsjettet og aktiviteter for 2011 blir spennende for oss nå, sier Brandvoll og legger ikke skjul på at det blir spennende å kunne sette i gang med større kampanjer og øke landsdelens synlighet ute i verden. Vi jobber med markedsføring av Nord-Norge og skal skape reiselyst, dette kan vi gjøre på en langt bedre måte nå, avslutter en fornøyd reiselivsdirektør.

Foto: Silje Brandvoll, reiselivsdirektør i NordNorsk Reiseliv AS (foto fra NordNorsk Reiseliv)