Rekordår for Cruise-Norge

Cruiseskipet Oriana i Hardangerfjorden

Cruise Norway melder om at cruisesesongen 2011 ser ut til å bli nok et rekordår for Norge.

1694 cruiseanløp er innmeldt i 2011, med et estimat på godt over to millioner besøkende turister. Dette betyr nok et rekordår for cruiseturismen, med minst 15 prosent (formodentlig prosentpoeng, noe som også gjelder økningene nedenfor, red. anm.) økning på landsbasis, målt i antall besøkende cruiseturister.

Wenche Nygård Eeg, adm. dir. i Cruise Norway.
Wenche Nygård Eeg, adm. dir. i Cruise Norway.

Prognosen for 2011 viser eksempelvis følgende økning til norske cruisedestinasjoner: Kristiansand 60 pst, Ålesund 43 pst, Åndalsnes 42 pst, Bergen 33 pst, Stavanger 28 pst, Olden 27 pst, Geiranger 25 pst, Oslo 23 pst, Flåm 17 pst.

Nord-Norge ser ut til å få noe mindre vekst enn Sør-Norge, med et par unntak. Alta estimerer en økning på 211 pst, Hammerfest 40 pst, Nordkapp åtte pst og Leknes Lofoten syv pst.

Hovedårsaken til mindre vekst på cruise til Nord- enn Sør-Norge, er høye los- og drivstoffkostnader.

Fra 2009 til 2010 hadde vi en vekst på seks prosent, mens vi de to foregående årene hadde en vekst på cirka 16 prosent.

Cruisesesongen strekker seg nå fra slutten av februar, med fire vintercruise til Norge i 2011, seks i 2012 – og avsluttes i slutten av september.

Cruisedestinasjonen Norge har en markedsandel på syv prosent i Europa.

For å kunne påvirke en best mulig spredning av cruiseanløpene til Norge, utviklet Cruise Norway i 2010, i samarbeid med de fleste norske havner og Innovasjon Norge, en cruisekalender, det vil si en kalender med oversikt over cruiseanløp til norske havner tre år frem i tid.

Vi har flere eksempler på at rederier i større og større grad benytter cruisekalenderen for planlegging av sine reiseruter, og at bestillinger for 2012 gjøres på ”ledige dager” i kalenderen. Dette viser at Cruise Norways cruisekalender har en viktig misjon for å kunne spre cruiseskipene til norske havner på en bærekraftig måte i fremtiden.

Cruisekalenderen på www.cruise-norway.no kan med fordel benyttes av landbasert reiseliv, da de får en god oversikt over hvilke dager og tider
det er cruiseskip i havn.

Cruiseturismen til Norge har en betydelig økonomisk effekt. Rapporten ”Gjesteundersøkelse for cruiseturismen”, som ble gjennomført i 2010, på oppdrag av NHD, viser at:

  • cruiseturistenes samlede forbruk i Norge er på over to milliarder kroner
  • cruiseturismen står for cirka 13 prosent av utlendingers totale reiselivsforbruk i Norge
  • det er potensial for økt forbruk og verdiskapning på land

Cruise Norway og den norske næringen er svært fornøyd med NHDs initiativ og fokus på cruiseturismen, både med gjennomføring av gjesteundersøkelsen i 2010 og med at de ønsker å forankre cruiseturismen i den reviderte reiselivsstrategien som ferdigstilles inneværende år.