Gode januartall

Januar opplevde en vekst i antall kommersielle overnattinger på fire prosent sammenlignet med januar 2010, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Totalt var det 1.447.700 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i januar. Utenlandske overnattinger gikk ned med én, mens norske økte med fem prosent. Norske overnattinger representerer med dette 76 prosent av alle overnattinger i januar.

Nedgang fra Danmark

Det er nedgangen fra Danmark på 13 prosent som er den mest utslagsgivende i januar. Danmark er Norges største vintermarked og representerer, til tross for 154.460 færre gjestedøgn, en andel på 30 prosent av alle utenlandske kommersielle gjestedøgn i januar. Det var en positiv økning fra Sverige og Tyskland på henholdsvis to og 20 prosent.

Polen øker med 16 prosent og samleposten ”Europa ellers” øker med tolv prosent. Ellers var det en nedgang fra Storbritannia (-9 %), Russland (-4 %), Nederland (-9 %) og fra Sør-Europa. Fra Spania var nedgangen på 37 prosent, Italia tre prosent og Frankrike 24 prosent.  Fra Asia var det en økning fra Kina på én prosent, ”Asia ellers” øker med 29 prosent, mens gjestedøgn fra Japan gikk ned med 22 prosent.

Les mer her