Flesland skal bygges ut

I terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland (foto fra Avinor)

Styret i Avinor har besluttet å forprosjektere en ny flyterminal på Bergen lufthavn Flesland. Forprosjektet, som det nå er gitt klarsignal for, skal ferdigstilles i januar 2012, og Avinors styre skal etter planen behandle et utbyggingsvedtak i mai 2012, heter det i en pressemelding fra luftfartsorganet.

Eksisterende flyterminal på Bergen lufthavn Flesland ble ferdigstilt i 1988, og ble da dimensjonert for ca. 2,8 millioner passasjerer. I 2010 reiste vel fem millioner passasjerer over lufthavnen. Terminalen har i dag blant annet for små arealer disponible til innsjekk, sikkerhetskontroll, bagasjeanlegg og utganger. Dette påvirker lufthavnens servicegrad i negativ retning. Lufthavnen kan i dag ikke motta økt trafikk i kritiske timer. Det er heller ikke mulig å etterkomme forespørsler om økte arealer til kommersiell virksomhet i dagens terminal.

Syv millioner passasjerer

Den kapasitetsøkning som forprosjektet nå skal behandle, legger til rette for en betydelig bedret servicegrad og passasjerflyt. Dersom planprosesser og utbygging går som planlagt, kan den nye flyterminalen på Bergen lufthavn Flesland stå ferdig i 2016. Beslutning om utbygging krever ny konsesjon, og SD vil derfor treffe endelig beslutning.

Samlet kapasitet på Flesland planlegges for  virka syv millioner passasjerer i året. Den nye terminalen vil da få en arkitektonisk utforming som gjør bygningsdelene betydelig lettere å skalere etter operasjonelle og trafikkmessige behov. Dagens åttekantede terminalbygning har med dagens trafikk ikke lenger slike muligheter.

Økt kollektiv tilbringertjeneste

Avinor er opptatt av å øke den kollektive delen av trafikken til og fra flyplassen. Forprosjektet skal søke å avklare og eventuelt avtalefeste en god integrering av og koordinering mot Bybanen. Den skal etter planen bygges og føres frem til Bergen lufthavn Flesland til samme tidspunkt som den nye terminalen planlegges ferdigstilt.

Foto: I terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland (foto fra Avinor)