Avinor i Europa-toppen

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Avinors lufthavner er blant de beste i Europa på regularitet og punktlighet. Samtidig økte driftsinntektene i 2010 med syv prosent. Dette fremgår av Avinors årsrapport for 2010, ifølge en pressemelding.

Punktligheten økte for fjerde år på rad, og var i 2010 på 89,2 prosent. Regulariteten var på 97,4 prosent.

– På grunn av en god vinterberedskap, var vi forskånet for de store problemene snø skapte for mange andre europeiske lufthavner i tiden før jul i fjor. Samtidig jobber både vi og våre kunder målbevisst sammen for å opprettholde og forbedre punktligheten og regulariteten ytterligere, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Oslo lufthavn, Gardermoen og Stavanger lufthavn, Sola, mottok begge priser som de mest punktlige lufthavnene i 2010 innenfor sine respektive kategorier, i en kåring gjennomført av Flightstat.com.

Passasjervekst – tross vulkanutbrudd

Tross askeutbruddet på Island våren 2010, økte trafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 prosent til 40,1 millioner. Oslo lufthavn, Gardermoen opplevde en trafikkøkning på 5, 2 prosent i 2010 – men uten vulkanutbruddet ville veksten trolig ligget på omkring åtte prosent.

– Dette bare synliggjør viktigheten av den pågående terminalutvidelsen på Oslo lufthavn, Gardermoen, sier Falk-Petersen, som peker på at passasjertallene illustrerer hvor avhengig norsk næringsliv og befolkningen for øvrig er av et godt og velfungrende luftfartstilbud.

Trinn én av terminalutvidelsen, som skal stå ferdig i 2017, vil øke kapasiteten fra dagens 20 millioner passasjerer til 28 millioner passasjerer i året.

Godt resultat

Avinors driftsinntekter i 2010 ble 7871 millioner kroner. Dette representerer en vekst på syv prosent fra 2009. Samtidig leverer selskapet et resultat på 1008,1 millioner kroner etter skatt.

– Det gode resultatet henger selvfølgelig sammen med både trafikkøkning og økte kommersielle inntekter. Selskapet har også gjennomført et internt resultatforbedringsprogram, som har bidratt med 121 millioner kroner. Dette arbeidet fortsetter i årene fremover, sier Falk-Petersen.

Avinors investeringer i kommersielle produkter ved lufthavnene har ført til at inntektene fra denne delen av virksomheten øker mer enn trafikkinntektene. Dette gjør det mulig for avinor å finansiere hele virksomheten uten statlige overføringer.

Ingen ulykker

Det er heller ikke i 2010 registrert luftfartsulykker der Avinor har vært innblandet. Samtidig har det vært jobbet med å forbedre rullebanesikkerhet og styrke kontrollen med fugler og vilt.

– Arbeidet med flysikkerhet og HMS har høyeste prioritet i Avinor, og ingenting gleder meg mer enn gode resultater på disse viktige områdene. Samtidig skal vi være ydmyke og bruke hver dag til å bli enda bedre enn vi var i går, sier Falk-Petersen.

Ledende posisjon

Avinors flysikringstjeneste forbereder seg på et nytt konkurranseregime i luftrommet, i tråd med Single European Sky-programmet. I denne sammenheng har Avinor valgt å lede og delta i en rekke prosjekter, for å påvirke den fremtidige utviklingen i Europa. Samtidig jobbes det med en forretningsplan og strategier for å møte de nye utfordringene.

– Avinors flysikringsdivisjon har en målsetting om å posisjonere seg som den fremste leverandøren av lufttrafikktjenester i Nord-Europa, sier Falk-Petersen.

Miljø og klima

Norsk luftfart står for mellom to og tre prosent av de menneskeskapte klimautslippene i Norge. Sammen med luftfartsbransjen for øvrig jobbes det med å redusere klimautslippene, blant annet gjennom tiltak beskrevet i rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart». En ny rapport om dette arbeidet kommer i mai i år. Også når det gjelder lokale miljøutfordringer er det gjort et omfattende dokumentasjons- og kartleggingsarbeid. Dette resulterte i et konsernovergripende prosjekt som skal redusere risikoen for miljøskadelige utslipp ved Avinors lufthavner. Lufthavnene er godt i gang med en rekke tiltak.

– Luftfarten tar miljø- og klimautfordringene på alvor, men Avinor etterlyser samtidig en perspektivrik debatt rundt de utfordringene vi står foran, avrunder Falk-Petersen.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn